تاثیر عوامل طرح هندسی منتخب بر سرعت عملکردی در بخش های مستقیم را ههای کوهستانی دوخطه بین شهری

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,720

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TAC01_14

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1384

چکیده مقاله:

طبق نتایج به دست آمده از تحلیلهای آماری در حدود ٢٥ تا ٣٥ درصد از تصادفات جادهای کشور در اثر سرعت نامناسب وسایل نقلیه روی میدهند. یکی از رو شهای به کار رفته جهت بهبود ایمنی سرعت در راهها افزایش سازگاری در طرح است. امروزه بیشتر محققین اعتقاد دارند که روش کنونی طراحی مسیر (روش سرعت طرح) الزامًا به طرح سازگار منجر نخواهد شد. بنابراین لازم است طراحان اطلاعات خوبی نسبت به انتظارات رانندگان با توجه به شرایط و مشخصات راه ها داشته باشند. در این تحقیق میزان تاثیر برخی از عوامل هندسی موثر شامل سرعت ٨٥ درصد رانندگان در قوس قبل از بخش مستقیم، طول بخش مستقیم، عرض خط عبور، عرض سوار هرو، نوع خطکشی در وسط محور (منقطع یا ممتد) و همچنین وجود یا عدم وجود خطکشی در لبه سوارهرو بر سرعت عملکردی وسایل نقلیه در بخشهای مستقیم راه های کوهستانی دوخطه بین شهری بررسی شده است..

کلیدواژه ها:

سرعت عملکردی - سازگاری طرح - بخش مستقیم – قوس افقی – خطکشی

نویسندگان

محمود صفارزاده

دانشیار گروه راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس

محسن فلاح زواره

دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس