تأثیر عوامل راهبردی زمینه ساز بر مدیریت استعداد در دانشگاهها و دستگاههای اجرایی استان همدان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 563

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MTNT01_034

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1394

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر عوامل راهبردی زمینه ساز بر مدیریت استعداد انجام شده است. بدین منظورپرسشنامه ای در قالب نظرسنجی برای سنجش تأثیر این عوامل بر مدیریت استعداد طراحی شده و پس از اطمینان ازروایی و پایایی ابزار اندازه گیری توسط تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، در میان نمونه ای متشکل از 174 نفر ازمدیران دانشگاهها و دستگاه های اجرایی استان همدان توزیع گردید. این تحقیق را می توان از جنبه های مختلفتحقیق جدید و نو دانست چرا که بحث مدیریت استعداد بحثی جدید است و بررسی عوامل راهبردی زمینه سازتحقق آن در سازمانها در کمتر تحقیقی دیده شده است. روش تحقیق حاضر، پیمایشی همبستگی و به طور مشخصمبتنی بر تحلیل عاملی در نظر گرفته شده است. در این مقاله تعیین و بررسی میزان اهمیت آن در سازمانها می باشد.محقق در این مقاله با بررسی و مرور ادبیات مختلف در خصوص مدیریت استعداد 5 عامل را به عنوان عاملراهبردی تأثیرگذار بر مدیریت استعداد در نظر گرفته است. با توجه به اینکه در ادبیات فعلی دنیا به بحث مدیریتاستعداد در سازمانهای دولتی توجهی نشده است لذا محقق مدیریت استعداد با رویکرد مربوط به سازمانهای دولتیمورد توجه قرار داده است. نتایج بدست آمده نیز به نقش غیرقابل انکار فرهنگ سازمانی، مدیریت منابع انسانیراهبردی و قوانین و مقررات دولتی اشاره داشته است.

کلیدواژه ها:

مدیریت منابع انسانی راهبردی ، مدیریت استعداد ، افراد مستعد ، سازمانهای دولتی

نویسندگان

سیدحمید مهدیون

دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان

محمد حسنی

کارشناس ارشد مدیریت

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • رضائیان، علی. (1386). «رفتار سازمانی»، تهران: انتشارات سمت. ...
 • سرمده، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (1381)، «روش تحقیق ...
 • شاین، ادگارد، (1383). «فرهنگ سازمانی»، محمد ابراهیم محجوب، تهران: انتشارات ...
 • ممی‌زاده، جعفر. (1373). «مدیریت فرهنگ سازمانی». فصلنامه مدیریت دولتی، .25 ...
 • حاجی کریمی، عباسعلی. 1389). «مطالعات مدیریت راهبردی»، ش .2 ...
 • Bhatnagar, J. (2007). "Talent management stratrgy of employee engagement in ...
 • Chiok Foong L. J. (2001) "Leadership behaviours: effects on job ...
 • Dunham T. J (2000). 0Nurse executive trans formational leadership found ...
 • Ernst B., & Andreas, A. (2005). "human resource management with ...
 • Farley, C. (2005). "HR's role in Talent Management and driving ...
 • Fegley, S. (2006). "Talent Management Survey Report". Society for Human ...
 • Frank, B., Eckrich, H., & Rohr, J. (1997). "Quality nursing ...
 • Gandossy, R., & Kao, T. (2004). "Talent Wars Out of ...
 • Guthridge, M., Komm, A. B., & Lawson, E. (2006). _ ...
 • Hand field J. H., & Axelrod, B. (1997). "the war ...
 • Hartley, D. (2004). "Tools for Talent". Training and Development, 58 ...
 • (2004). "Managing telent to maximize ...
 • Hudson (2009) Thought Leadership Series. "Public sertor Talent Management: The ...
 • Huselid, M. (1995). "The impact of human resource management practices ...
 • Hub J. M. R., Tanya V. B., Mandy V.V. (2006). ...
 • Marcus P. Marion D. (2008). "Talent Management in the public ...
 • McCauley, C., & Wakefield, M. (2006). "Talent Management in the ...
 • Michaels, E., Handfield, J. H., & Axelrod, B. (2001). "the ...
 • Ready, D. A., & Conger, J. A. (2007). "Make Your ...
 • Colakoglu S., David P. L., & Ying, H. (2006). "Measuring ...
 • Sandler, S. (2003). "The changing face of talent Management." HR ...
 • Schoemaker, M. (2003a). "De metamorphose _ werkgeme enschappen" _ Inaugural ...
 • Sherman, A. W., Bohlander, G. W., & Chruden, H. J. ...
 • SHRM, (2006). Human Resources Glossary, Society for Human Resources Management ...
 • Tuker, E., Kao. T., & Verma, N. (2005).، 0Next -generation ...
 • نمایش کامل مراجع