بررسی رابطه بین توانمند سازی روانشناختی با مسئولیت پذیری کارکنان در شرکت آب جنوب شرق خوزستان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 998

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MTNT01_003

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1394

چکیده مقاله:

به نظر بسیاری از صاحبنظران، توانمندسازی کارکنان عامل اساسی برای تبیین کارایی و اثربخشی سازمانی و عامل ضروری درجهت بالا بردن خلاقیت ، نوآوری و ابزاری کارآمد در کمک به کارکنان در جهت ایفای بهینه نقش ها و مسئولیتهای خوددرجهت ارائه خدمات با کیفیت بهتر که منجر به رضایت مشتری می شود، می باشد . با توجه به اینکه موضوع توانمندسازی درکشور ما موضوع جوان است، وهمچنین با توجه به اهمیت توانمند سازی وتأثیر آن بر عملکرد کارکنان هدف مطالعه حاضربررسی رابطه بین توانمند سازی روانشناختی ومسؤلیت پذیری کارکنان شرکت آب جنوب شرق می باشد. جامعه آماری اینپژوهش 400 نفر از پرسنل شرکت می باشد. حجم نمونه تعداد 196 نفر انتخاب شدند . برای ابزار گرد آوری داده ها یمربوط به توانمند سازی از پرسش نامه استاندارد اسپرتیزر وبرای مسئولیت پذیری از پرسشنامه میروالن استفاده شدهاست. نتایج آمار توصیفی بدست آمده 83/2%درصد از پاسخ دهندگان را مردان و 16/8% درصد از آنان را زنان تشکیلداده اند. برای تحلیل و بررسی فرضیات پژوهش از همبستگی پیرسون وضریب رگرسیون همزمان وگام به گام به کمک نرمافزار spss استفاده شد. نتایج نشان داد که بین توانمند سازی با مسئولیت پذیری کارکنان رابطه معنی دار ومثبت وجود داردکه میزان این رابطه (t=7.364, α=0.000) بدست آمد. همچنین سایر ابعاد توانمند سازی با مسؤلیت پذیری کارکنان رابطهمعنی دار ومثبت دارند. بر این اساس پیشنهاد می شود که مدیران شرکت با ایجاد حس شایستگی در کارکنان باعث موفقیتبیشتر انجام کار می گردند تا بتوانند با رویارویی با چالش های تازه بیاموزند و رشد کنند و بجای اینکه با اجبار در کار کارکنانرا درگیر کنند بگذارند که خود داوطلبانه وظایف خود را به سر انجام برسانند و به افراد احساس مؤثر بودن وکنترل شخصی برنتایج بدهند.

نویسندگان

جمیله دارمی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

هادی الهانی

کارشناس ارشد علوم اطلاع رسانی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • =ور محمودی، م.1382.بررسی رابطه تعهد سازمانی با مسئولیت پذیری مسئولین ...
 • ابطحی، ح؛عابسی، س.1386.توانمند سازی کارکنان .کرج: انتشارات موسسه تحقیقات وآموزش ...
 • آقایار، س.1386.توانا سازی کارکنان وتوانمند ی سازمان .چاپ اول تهران: ...
 • آذر مهر، 1389.وظیفه شناسی ومسئولیت پذیری در قران وسنت. مشهد: ...
 • بلانچارد، ک ؛کارلوس، باراند ولف، ا. 1378. مدیریت تواناسازی کارکنان، ...
 • جهانیان، ر. 1378.رویکرد ها ابعاد وچارچوب توانمند سازی مدیران آموزشی ...
 • دوازده امامی، ح.1389.ارتقاء مسئولیت پذیری با رویکردی سیستمی به توانمند ...
 • رحمن سرشت، ح1387. اخلاق در سازمان، ماهنامه تدبیر، سال نهم، ...
 • عابسی، س؛ کرد، ب. 1388.شناسایی وتبین مدل توانمند سازی کارکنان ...
 • عبداللهی، ب؛نوه ابراهیم، ع.1386.توانمند سازی کارکنان کلید طلایی مدیریت منابع ...
 • نادری، ن؛:جمشیدیان، ع؛سلیمی، ق. 1386. توانمند سازی کارکنان از طریق ...
 • وتن، و؛کمرون، ک، 1381.تواناسازی وتفویض اختیار .ترجمه باورعی یزدانی، چاپ ...
 • نمایش کامل مراجع