بررسی رابطه بین هوش معنوی و سبک های دلبستگی با پرخاشگری کودکان نگهداری شده در مراکز بهزیستی شهر کرمان

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 935

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HEALTH02_026

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1394

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین هوش معنوی و سبک های دلبستگی با پرخاشگری کودکان نگهداری شده در مراکز بهزیستی شهر کرمان صورت گرفته است. از لحاظ روش و ماهیت یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و از منظر هدف یک تحقیق کاربردی می باشد و جامعه پژوهش حاضر را کلیه مددجویان (فرزندان) دختر و پسر بین سنین 12 تا 18 سال نگهداری شده در مراکز بهزیستی شهر کرمان که تعداد آنها 140 نفر می باشد تشکیل داده اند در این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم جامعه و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 100 نفر برآورد شده است.به منظور گردآوری داده ها و سنجش اساسی پژوهش از سه پرسشنامه هوش معنوی عبداله زاده و پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید ( 1990 ) ,پرسشنامه پرخاشگری باس و پری.و بدین ترتیب در تحقیق حاضر برای توصیف متغیرهای تحقیق از جدول های توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده گردید.سپس در بخش دوم فرضیه های تحقیق براساس نتایج به دست آمده از بررسی سؤالات، با استفاده از آمار استنباطی (آزمون کولموگروف اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه) مورد آزمون قرار گرفتند و برای تحلیل داده های آماری از نرم افزارspss و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.نتایج نشان داد که در تبیین پرخاشگری از روی مؤلفه های متغیرهای هوش معنوی و سبک دلبستگی، یعنی از روی متغیرهای پیش بین، می توان گفت مؤلفه درک و ارتباط با سرچشمه از هوش معنوی به میزان27/5 درصد، واریانس را برای پرخاشگری تبیین کرد و سبک دلبستگی اجتنابی به میزان34/3 درصد واریانس را برای پرخاشگری تببین کرد و دو مؤلفه به صورت همزمان51/9 درصد واریانس متغیر ملاک را تببین کردند.بنابراین اگر مؤلفه درک و ارتباط با سرچشمه یک انحراف استاندارد افزایش یابد، می توانیم پیش بینی کنیم که پرخاشگری کودکان به اندازه0/511 انحراف استاندارد کاهش خواهد یافت و همچنین اگر متغیر سبک دلبستگی اجتنابی به اندازه یک انحراف استاندارد افزایش یابد، می توانیم پیش بینی کنیم که پرخاشگری کودکان نگهداری شده به اندازه0/493 انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت.و در پایان محدودیت ها و پیشنهادات پژوهش نیز ذکر گردیده اند.

نویسندگان

اعظم عرب زاده

کارشناس ارشد m.a

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • احمدی، حسن.1387.جامعه شناسی انحرافات، انتشارات سمت. ...
 • اکبری زاده، فاطمه، 1388، ارتباط بین هوش معنوی، سخت رویی ...
 • امینی، ابراهیم.1393.آیین تربیت، نشر صابر ...
 • امیر حشمتی، فرزانه. 1386. نقش واسطه‌ای هوش معنوی در ارتباط ...
 • ایران‌نژاد پاریزی، مهدی. 1378.روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، مدیریت، اقتصاد ...
 • اتکنیسون هیلگارد. 1378. زمینه روانشناسی، ج1، دکتر براهنی، انتشارات رشد. ...
 • آناستازی، آنا. 1382. روان آزمایی، ترجمه محمد تقی براهنی، چاپ ...
 • آلفرد بینه، تئودور سیمون. 1916. سابقه تاریخی هوش و آزمون‌های ...
 • بشارت، محمدعلی؛ شریفی، ماندانا؛ وایروانی، محمد.1380. بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی ...
 • برنشتاین و همکاران. 07 20. نقش شناخت در ناکارآمدی زناشویی. ...
 • بیرامی، منصور؛ موحدی، یزدان؛ موحدی، معصومه. 1386. نقش هوش معنوی ...
 • پاشا شریفی، حسن. 1376. روان شناسی هوش و سنجش آن، ...
 • پژوهش در سلامت روان‌شناختی. 1386. دانشگاه تربیت معلم تهران- قطب ...
 • جامی، عبدالرحمن. 1381. نقدالفصوص فی شرح نقص الفصوص، تهران، موسسه ...
 • حافظنیا، محمدرضا. 1389. روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، انتشارات ...
 • حسینی نژاد، شعله. 1384. رابطه سطح هوش و محیط آموزشی ...
 • رابطه هوش هیجانی با سبک های مقابله ای در نوجوانان دختر و پسر مناطق محروم [مقاله ژورنالی]
 • حق شناس، مرتضی؛ نوربالا، احمد علی؛ اکابری، سید آرش؛ نجاتی، ...
 • خاکی، غلامرضا.1382. روش تحقیق با رویکرد پایان‌نامه نویسی، نشر تهران، ...
 • خاکی، غلامرضا.1387. روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه نویسی، جلد ...
 • خراشادیزاده، سمیه؛ شهابی‌زاده، فاطمه؛ دستجردی، رضا. 1385. بررسی نقش دلبستگی ...
 • رابط، رحیم. 1378. رابطه بین سبک‌های دلبستگی با هوش هیجانی ...
 • رجائی، علیرضا. 1388. هوش معنوی: دیدگاه‌ها و چالش‌ها، پژوهشنامه تربیتی، ...
 • بجب پور، مجتبی؛ مکوند حسینی، شاهرخ؛ رفیعی نیا، پروین. 1385. ...
 • رضائیان، علی. 1377. اصول مدیریت، تهران انتشارات سمت. ...
 • ریتزر، جورج. 1377. نظریه‌های جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه ...
 • رحیم نهال، زینب بیابانیان، مربیم. 1386. بررسی رابطه هوش معنوی ... [مقاله ژورنالی]
 • هاشمینان، کیانوش؛ ابوحمزه، الهام. 1381. روانشناسی رشد، انتشارات شرکت تعاونی ...
 • Amram, (2 0 09).Intelligence Beyond IQ: The contribution of emotional ...
 • Bagheri F, Akbarizadeh F, Hatami H.R.(20 10).The relationship between nurses" ...
 • Bar-On _ R.& Parker , J. (2000) .Handbook of Emotional ...
 • Boeree, C _ G(2 006).CARL JUNG , _ :[websbace. ship.edu ...
 • Mayer, J.D. (2000) .Spiritual inte ligence or spiritual consciousness The ...
 • Sternberg, R.(1997).The concept of intelligence and its role in lifelong ...
 • Zohar, (2008).SQ: Spiritual intelligence, the ultimat intelligence London: Bloomsburg. ...
 • .Gardner, H.(2000).A case against spiritual intelligence. International Joural for the ...
 • Sternberg, R.(1997).The concept of intelligence and its role in lifelong ...
 • Vaughan, F (2002).What is Spiritual intelligence? Journal of Humani stic ...
 • Wiggles worth, C.(2004). Spiritual intelligence and Why It Matters. Retrieved ...
 • نمایش کامل مراجع