بررسی بازاریابی داخلی در کارکنان و مدیران هتل های استان قم

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 568

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MOCONF01_0397

تاریخ نمایه سازی: 29 آبان 1394

چکیده مقاله:

در دنیای در حال تغییر امروزه شرکت ها به دنبال افزایش مزیت رقابتی خود می باشند که یکی از این راهها ارائه خدمات بهتر به مشتریان است به همین دلیل سازمانها سعی دارند امکانات و خدمات بیشتری و بهتری در اختیار مشتریان قرار دهند از این رو اهمیت بازاریابی داخلی و توجه سازمان ها به آن بیشتر می شود هدف پژوهش حاضر بررسی بازاریابی داخلی در کارکنان و مدیران هتل های استان قم میباشد ابعاد بازاریابی داخلی؛ سبکهای مدیرتی، پرداختیها، محیط کاری و مشارکت کارکنان در نظر گرفته شده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی پیمایشی اجرا شده و جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان و مدیران - هتل های استان قم می باشد از میان آنها با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای، 150 پرسشنامه توزیع و مورد ارزیابی قرارگرفت. جهت جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از پرسشنامه بازاریابی داخلی محققساخته بهره گرفته شده است که رواییآن قابل تأیید و توسط اساتید مورد بررسی قرار گرفته و برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است. آلفای به دست آمده برای بازاریابی داخلی 0/90 می باشد. به منظور تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS از روشهای آماری کلموگروف اسمیرنوف و آزمون - T تک نمونهای استفاده شد. نتایج نشان میدهد که ازنظر کارکنان و مدیران بازاریابی داخلی در هتل های استان قم در سطح مطلوب قرار دارد. همچنین نتایج نشان میدهد مشارکت کارکنان در هتل های استان قم در سطح مطلوب قراردارد. براساس نتایج محیط کاری در هتل های استان قم در سطح مطلوب است.اما نتایج نشان داد که پرداختی ها در هتل های استان قم در سطح مطلوبی قرار ندارد.همچنین نتایج نشان میدهد سبکهای مدیریتی در هتل های استان قم در سطح مطلوب است

نویسندگان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ابزری، مهدی؛ رنجبریان، بهرام ؛ فتحی، سعید و قربانی، حسن ...
 • حنقلی پور، طهمورث ؛ انصاری، منوچهر، الهی گل، اکرم (1391).بررسی ...
 • سفیددشتی، فرزانه (1391). بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر سکوت سازمانی. ...
 • موحد، ‌علی، (1386). گردشگری شهری. انتشارات دانشگاه شهیدچمران. ...
 • نصر اصفهانی، علی؛فرخی، مجتبی، امانی، مجتبی(1391). تاثیر بازاریابی داخلی بر ...
 • راموز، نجمه مشبکی، اصغر، ‌احمدی، پرویز؛خداداد حسینی، حمید(1391).سنجش میزان گرایش ...
 • حسابداریو مدیریت آذر ماه 1393 - کیش 25 ...
 • Abzari, M, Ghorbani, H., & Madani, F. (2011). The Effect ...
 • Ahmed, P.; Rafiq, M, . and Saad, N. (2003), "Internal ...
 • Bansal, H., & Morris, B. (2001). The Impact of Internal ...
 • Berry L. (1987). Big ideas in services marketing. Journal of ...
 • Cooper, J. and Cronin, J.(2000), "Internal Marketing: Competitive Strategy for ...
 • Gronroos C. (2000): A customer relationship management approach, Service Management ...
 • Tansuhaj P. Randall D. McCullough D. (1988). A services marketing ...
 • Lings N.I. Greenley E .Gordon (2005). Measuring internal market orientation. ...
 • Lings N.I. (2002). Internal marketing and supplychain management. Journal Of ...
 • نمایش کامل مراجع