سلوک اجتماعی زنان در تفسیرالمیزان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 856

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KHNT01_014

تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1394

چکیده مقاله:

قرآن و روایات بهعنوان مهمترین منابع قوانین و ارزشهای اسلامی برایآداب وسلوک اجتماعی زنان دراجتماع مطرح است. در این بین، بیانات مفسران در شرح و توضیح آیات و روایات از منابع مهم در اینباره بحساب میآید. یکی از مهمترین تفاسیرهای موجود، تفسیر المیزان علامه طباطبایی میباشدکه از اعتبار وارزش والایی برخوردار است. پژوهش حاضر، نظرات علامه را پیرامون سلوک اجتماعی زنان استخراج کرده و تحت عناوین مناسب ذکرشان نموده، و از طرف دیگر در پی آن است که، تفسیر المیزان تا چه حد به ارائه معارف صحیح و راهکار مناسب برای آداب وسلوک اجتماعی زنان پرداخته است. سپس، آسیبها وآفات سلوک اجتماعی زنان بازشناسی نموده و راهکارهای رفع و دفع آسیب های مطرح شده را بر اساس تفسیر المیزان ارائه داده است. نتایج بهدست آمده نشان میدهد که، علامه در موضوع سلوک اجتماعی زنان به طور شفاف و جداگانه سخنان جامع و مبسوطی را ارائه ندادند و در بسیاری موارد به جملات کلی و کوتاه اکتفا نموده اند. در ادامه، ارزش های دینی، فرهنگی واجتماعی زنان را استخراج نموده که بخش عمده ی شکلگیری سلوک اجتماعی زنان در نظرعلامه در تربیت فرزندان در محیط خانه رقم می خورد

نویسندگان

مهدی سبحانی نژاد

دانشیار دانشگاه شاهد تهران

علی کشاورززاده

کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه شاهد

شهلا نفیسی مقدم

کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید باهنر کرمان