بررسی تأثیر چسبندگی- لغزش بر ترک خوردگی تیرهای بتن آرمه با استفاده از مدلهای شبکه ای

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 573

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CEEJ-44-76_003

تاریخ نمایه سازی: 13 مرداد 1394

چکیده مقاله:

در ارزیابی ترکخوردگی قطعات بتن آرمه، مقاومت چسبندگی میلگرد به بتن به عنوان عامل تأثیرگذار در نظر گرفته میشود. به منظور بررسی اثر چسبندگی- لغزش بر فاصله ترک و نحوه انتشار ترک در تیرهای بتن آرمه، چهار مدل چسبندگی - لغزش (Den ،Farra ،CEB-FIP و Bigaj و Haskett و همکاران) که بر مبنای نتایج مطالعات تجربی قبلی به دست آمده اند در تحلیلهای عددی به کار گرفته شده و مورد مقایسه قرار میگیرند. در این مطالعه از مدلهای شبکه ای (Lattice) که بر اساس معیار ترکخوردگی توسعه یافته و با بهره گیری از اصول مکانیک شکست بسط یافته اند، استفاده شده است. یک تیر بتن آرمه با استفاده از عناصر شبکه ای معادل، توسط نرم افزار ABAQUS مدلسازی شده و روند شروع و پخش ترک به صورت گسترش خرابی المانهای میلهای بتن، نشان داده شده است. در این مدل، میلگردها به صورت المانهای میله ای که با فنرهای غیر خطی به المانهای بتن متصل می شوند مدلسازی شده اند. این نوع مدل شبکه ای، علاوه بر افزایش سرعت تحلیل، به خوبی قادر است انواع گسیختگیهای ترد و یا شکلپذیر را نمایش دهد. نتایج تحلیلها نشان میدهند که مدلهای مختلف چسبندگی - لغزش، میتوانند بر تعیین فاصله، عرض، نحوه انتشار ترک و موضعی شدن خرابی تأثیرگذار باشند.

کلیدواژه ها:

مدل شبکه ای ، مکانیک شکست ، گسترش ترک ، روابط چسبندگی - لغزش

نویسندگان

حمید شجاعی فر

کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مراغه، ایران

مسعود فرزام

استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران