مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی نشست شمعهای بتنی درجا در ماسه

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 592

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CEEJ-43-73_004

تاریخ نمایه سازی: 13 مرداد 1394

چکیده مقاله:

جهت محاسبه نشست شمعها روش های متعددی عنوان شده است. یکی از دقیقترین روش های ارزیابی نشست شمعها، انجام آزمایش بارگذاری فشاری و تعیین منحنی بار - نشست شمعها می باشد. در این مطالعه ابتدا با انجام یک سری آزمایش بارگذاری روی 12 عدد شمع بتنی درجا با ابعاد کوچک و متفاوت در خاک ماسه ای، منحنی با ر - نشست شمعها به دست آورده شده و سپس از این منحنیها، مقدار نشست در بار مجاز شمعها تعیین گردید. از طرفی دیگر مقادیر نشست با کمک روابط تجربی محاسبه و نتایج این محاسبات با مقادیر اندازه گیری شده در محل مقایسه شد. نتایج نشان می دهند که روش تجربی Meyerhof در خاک ماس های با نتایج این تحقیق سازگاری خوبی دارد و نیز با انتخاب ضریب تجربی مناسب در روش Vesic می توان نشست شمع ها را با دقت مناسبی پیش بینی نمود. علاوه بر این در این مطالعه مدول الاستیسیته خاک با کمک آنالیز برگشتی و با ترسیم منحنی بار - نشست و با بهره گیری از روش عددی اجزاء محدود تخمین زده شد. نتایج نشان می دهند که مقدار این پارامتر با مقدار پیشنهادی Schmertmann سازگاری خوبی دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

عیسی شوش پاشا

استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

مهدی شرف خواه

دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل