رابطه کیفیت زندگی کاری و خلاقیت دبیران مقطع متوسطه شهرستان رشت

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 660

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EAMS01_552

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

هر سازمانی درصدد است از تمام تواناییها و ظرفیتهای کارکنان خود استفاده کند و استعدادهای بالقوه آنان را بالفعل درآورد این امر جز با شناخت واقعی نیازها و شرایط حاکم بر محیط کار مقدور نمیباشد. برای این منظور بایستی فرصتها و امکانات و محیط کاری مناسب را برای کارکنان بوجود آورد، در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کیفیت زندگیکاری و خلاقیت دبیران شهرستان رشت بود. روش پژوهشتوصیفی همبستگی بوده و نمونه پژوهش 062 نفر از دبیران زن مقطع متوسطه شهرستان رشت را در بر - میگیرد که با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند. فرضیه اصلی پژوهش عبارت است از اینکهبین کیفیت زندگیکاری و خلاقیت دبیران رابطه وجود دارد. در این پژوهش به منظور تبیین روابط بینمتغیرها از پرسشنامههای استاندارد کاسیو و رندسیپ استفاده گردیده است که پس از تائید روایی محتوایی توسط متخصصین برای پایایی سوالات پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که آلفای بدست آمده برای ابعاد کیفیت زندگی کاری 59 % و برای ابعاد خلاقیت 59 % بود. نتایج اصلی پژوهش نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و خلاقیت دبیران رابطه مثبت معنی دار در سطح 0/01 وجود دارد وهرچه شرایط محیط کار بهتر باشد انگیزه دبیران برای خلاقیت بیشتر خواهد بود. همچنین یافتههای پژوهش نشان داد بین مولفههای کیفیت زندگی کاری شامل مولفه های 1) مشارکت در تصمیمگیری در مدارس، 2) آموزش وفرصتهای تحصیلی، 3 دموکراسی در مدارس، 4 حقوق و مزایا، امکانات و خدمات رفاهی درمانی، 5 طراحی شغل در مدارس، 6 فضای کاری در مدارس و خلاقیت دبیران، رابطه مثبت معنادار در سطح 0/01 وجود دارد

کلیدواژه ها:

کیفیت زندگی کاری ، خلاقیت و دبیران دوره متوسطه

نویسندگان

نرگس محمودی

کارشناس آموزش شهرداری شهرستان رشت و کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

زهرا محمدیان

کارشناس آموزش دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان و کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • تورنس، ب، (1373) استعدادها و مهارت های خلاقیت. مترجم قاسم ...
 • جلیلی، م، (1382). بررسی رابطه رضایت شغلی و میزان خلاقیت ...
 • خضری، مهدی (1381). بررسی رابطه بین خلاقیت کارکنان با جوسازمانی ...
 • سیادت، سید علی ویارمحمدزاده، پیمان و دیگران (1386) .بررسی ماهیت ...
 • شیار، جمشید (1371). بررسی نظرات معلمین تربیت بدنی شهرستان آمل ...
 • فصیح، بشیر (1387). بررسی تاثیر سبک های مدیریت مشارکتی و ...
 • قاسمی، مهدی (1379). بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر بهره ...
 • لیراوی، مسعود (1379). بررسی رابطه بین شرایط فیزیکی محیط کار ...
 • هاشمیان بیدگلی، فاطمه (1387. بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و ...
 • Reiter-Palmon, Roni& Jody J. Illies. (2004). Leadership and creativity: Understanding ...
 • AbdellahMej bel, Mahmoud Khalid Almsafir, RusinahSiron and Ahmad S _ ...
 • Abhishek Gupta.(2013). Quality of Working Life and Organizational Development. Available ...
 • Cas sio.Wayne.F (1992) Applied- Psychology in personnel.(4th edition). ...
 • Harding, Tayloe .(2010). Fostering Creativity for Leadership and Leading Change. ...
 • HendraB unyamin.(20 13). Learning from Google: Increasing the Quality of ...
 • Hope , Samuel .(2010). Creativity, Content, and Policy.ARTS EDUCATION POLICY ...
 • Glaveanu, VIladPetre. (2010). Paradigms in the study of creativity: Introducing ...
 • King, Lauren, & Suzanne T. Gurland. (2007). Creativity and experience ...
 • نمایش کامل مراجع