بررسی اثر ساختار سرمایه و ساختار مالکیتی بر ارزش شرکتها در بورس تهران

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 991

فایل این مقاله در 32 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EAMS01_542

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

تحقیق پیش رو در نظر دارد به بررسی اثر ساختار سرمایه و ساختار مالکیت بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد.در این تحقیق با توجه به نوع داده ها برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون سلسله مراتبی چند متغیری استفاده شد.برای تعیین نمونه آماری،از روش حذفی استفاده شده است.در نهایت در این پژوهش تعداد 101 شرکت از جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در بین سالهای 1831 تا 1831 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بیانگر این است که نسبت بدهی دارای تاثیر مثبت و معنادار بر ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار است،بنابراین بطور کلی ساختار سرمایه دارای تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار است.لذا می توان نتیجه گیری نمود که فرضیه اول اصلی پژوهش مبنی بر تاثیرگذاری ساختار سرمایه بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران پذیرفته می شودو نتای حاصل از آزمون فرضیهدوم بیانگر این است که به طور کلی مالکیت نهادی دارای تاثیر مثبت و معنادار بر ارزش افزوده اقتصادی وارزش افزوده بازار ندارد،بنابراین ساختار مالکیت برارزش شرکت تاثیرگذار نمی باشد،لذا فرضیه دوم پژوهش پذیرفته نمی شود

نویسندگان

عاطفه زارع

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

محمدحسین رنجبر

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

بیژن عابدینی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • _ احمد پور، احمد و قدرت اله برزگر(1382)، نگرش و ...
 • _ احمد زاده موسی، نوری روح الله، اسفیدانی محمد رحیم ...
 • احمدی، محمدرضا(1380).ارتباط ساختار سرمایه و بازده شرکتهای بورس تهران.پایان نامه ...
 • باقرزاده سعید.تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس ...
 • بریگام، اوجین اف، گاپنسکی ودی وز(1382)، مدیریت مالی میان، ترجمه ...
 • بیگلر کیومرث‌بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و ویژگی های عملکردی ...
 • جوادی، علیرضا(386 1)بررسی رابطه بین هموار سازی سود و ارزش ...
 • حساس یگانه، ی.(385 1)، حاکمیت شرکتی در ایران، مجله حسابرس، ...
 • _ یگانه، یحیی و امیر پوریا نسب(1384)، " نقش سرمایه ...
 • حسینی.سید علی(1380)، شناخت الگوی ساختار سرمایه و راهبردهای طراحی ساختار ...
 • خسروی نیا، علیرضا(388 1)بررسی رابطه بین ساختار سرمایه با ارزش ...
 • رسائیان امیر، مهرانی ساسان، ‌کاشانی قر محمد، ‌بررسی عوامل تعیین ...
 • رهنمای رودپشتی، فریدون، تابستان 1386، بررسی و ارزیابی کارکرد ارزش ...
 • سازمان بورس اوراق بهادار تهران(تیرماه 1385)، پیش نویس آئین نامه ...
 • ستایش محمد، کاظم نژاد وشفیعی محمد جواد.کاربردالگوریتم ژنتیک درتعیین ساختار ...
 • طالب نیا قدرت، شجاع اسماعیل(389 1)، رابطه بین نسبت ارزش ...
 • قالیباف اصل، حسن، 1384، مدیریت مالی، مفاهیم _ کاربردها، تهران: ...
 • کردستان غلامرضا ونجفی عمران مظاهر، مروری بر نظریه های ساختار ...
 • کردستانی، غلامرضا .نجفی عمران، مظاهر(387 1)، ررسی عوامل تعیین کننده ...
 • کریمی، حیدر(1387).بررسی تاثیر سیاست تقسیم سود بر ایجاد هزینه های ...
 • کیمیاگری علی محمد و عینعلی سودابه.ارائه الگوی جامع ساختار سرمایه(مطالعه ...
 • مدینه سید محسن‌بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی و حسابداری بر ساختار ...
 • مشایخ شهنازوشاهرخی سمانه، ‌عوامل موثربرساختارسرما یه، مجله حسابدار1386؛سال بیست ویکم، ...
 • مکرمی، ی.(385 1)، اصول نظام راهبری بنگاه، مجله حسابرس، شماره ...
 • معین، محمد، 384 1، فرهنگدوجلدیمعین، نتشاراتادنا، چا پسوم، جلد دوم ...
 • میرز(373 1)، ساختار مطلوب سرمایه، ترجمه دکتر علی پارسائیان، فصلنامه ...
 • نمازی محمد وشیرزاده جلال‌بررسی ساختار سرمایه با سودآوری شرکتهای پذیرفته ...
 • نوروش ایرج، بیتا مشایخی، تابستان 383 1، سودمندی ارزش افزوده ...
 • نوروش، ایرج، کرمی، غلامرضا و جلال وافی نژاد(1388)، بررسی رابطه ...
 • نوروش، ایرج و علی ابراهیمی کردلر(384 1)، ررسی و تبیین ...
 • وستون جان و بریگام یوجین. مدیریت مالی.عبده تبریزی، ‌حسین و ...
 • Antoniou _ , Y.Guney, and K. P audyal , Determinants ...
 • Arifin, Z. (2003). Masalah Agensi dan Mekanisme Kontrol p a ...
 • Azibi, J., Tondeur, H. and Rajhi, M., (2010). "Auditor choice ...
 • Biddle, G. C., Bowen, R. _ and Wallace J. S. ...
 • Baker, M. , &Wurgler, J. (2002)."Market Timing andCapital Structure" .Journal ...
 • Bohl. , MT , guttschalk. , K. Pal , R(2007).Institutional ...
 • Bokpin G, A. _ Macro economic Development and Capital Structure ...
 • Booth L, Aivazian V, Demirguc A, and Maksimovic V.Capital structures ...
 • B ree ly, Myers , Marcus, 2 00 1, "Fundamental ...
 • Brown, w. (2005) .Exploring the association between board and organizational ...
 • Bushee, B.J.(1998).The influence of institutional investors _ myopicR&D investment behavior. ...
 • Calabrese, V. J. (1999). Economic Value Added: Finance 101 on ...
 • Chen J.and S.Roger, The D eterminants of Capital Structure: Evidence ...
 • Chung, Kee H. and Zhang, Hao _ (2 009), Corporate ...
 • Cornett, Marcia Mil _ on, Marcus, Alan, T ehranian, Hassan ...
 • Delgado hurtado, maria del mar, (200 I), economic determinants of ...
 • Dierks, P. A. and Patel, A. (1997) What Is EVA, ...
 • Dimitris _ and P .Maria, Capital Structure , Equity Ownership ...
 • Donaldson G. (1961), Corporate Debt Capacity: AStudy of Corporate Debt ...
 • Ehrbar, A.1.(1 998);EVA- The Real Key to Creating Wealth, John ...
 • F. Fama, Eugene, C. Jensen, Michael (1998). Separation ofOwnership and ...
 • Fama, Eugene F., and Kenneth R. French, "Testing Trade-off and ...
 • Felix, J. L., & V. Lima. (2010). "Do Leverage, Dividend ...
 • Francis, J., P. Olsson, & D. Oswald (2000). "Comparing the ...
 • Frank M.Z., and V.K. Goyal (2005), "Trade-Off andPecking Order Theories ...
 • Frank, Marrayz, Goyal (2003), Capital Structure Decisions, Social Science Re ...
 • Frank, Murray Z. and Goyal, Vidhan K. 2009. Capital StructureDecs ...
 • G. Bennet stewart , 1997 , "the quest for value" ...
 • Garvey, Gerald t., Hankal (1996), "The Management of Corporate Capital ...
 • Gompers, P.A., Metrick.A.(200 1).Institutional Investors and Equityprices. The quarterly Journal ...
 • Gugler, k. And Yurtoglu, B _ (2 003).Corporate Governance and ...
 • Hart, O., and J. Moore, "Debt and Seniority: an Analysis ...
 • Hasan, A., & Butt, S. A. (2009). Impact of ownership ...
 • Hsiao J., Hsu C., and Hsu K An Empirical Study ...
 • Jensen, M and Meckling, W, "Theory of the Firm, Managerial ...
 • Jensen, Michael C., "Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate ...
 • Jiang, H. , Habib, A., and Smallman, C. (2009).The effect ...
 • Review, Vol.21 , No.2, pp 104-131. ...
 • Kim, J. and Yi, C. H. (2005). Ownership structure, business ...
 • Kim, O. (1993). Disagreements among shareholders OVer a firm'sdisclo sure ...
 • Kohher M. and S. Rahul, Strategic Assets, Capital Structure, and ...
 • La Porta, Rafael, Florencio Lopez-de-S ilanes, Andrei Shleifer, and Robert ...
 • Laiho, T.(201 1). Agency theory and ownership structure -estimating the ...
 • Leary M.T., and M.R. Roberts (2006), "ThePecking Order, Debt Capacity, ...
 • Lee.Bong. s.Wei li. Wang.S.(20 10).The dynamic of individut andinstitutionl trading ...
 • Marimuthu, Maran. 2009. Corporate Restructuring, F irmC haracteristics and Implications ...
 • Maug, E. (1998) "Large Shareholders as Monitors: is There a ...
 • McMenamin J.Financial Management. NewYork, 1999. ...
 • Modigiliani , F., &Miller, M. (1 958), "The Cost Capital, ...
 • Myers, Stewart, C. (1984). "The Capital S tructurePuzze _ , ...
 • Naceur, B., & M. Goaie. (2002). "The Relationship between Dividend ...
 • Najjar, B. and Taylor P.(2008), "The Relationship between Capital Structure ...
 • Nanka-B ruce, D , (2006).The impact of large shareholdings and ...
 • Navissi, Farshid. and Naiker, Vic (2006). "Institutional Ownership and corporate ...
 • Pao H.T A Comparison of Naural Network and Multiple Regression ...
 • Parkinson, J.E.(_ 995).Corporate Power andResponsib ility: Issues in the Theory ...
 • Porter, M.E. (1992). "Capital disadvantage: America's failing capital investment system", ...
 • Ross, S. A, "The Determination of Financial Structure: The Incentive ...
 • Ross, S. A., R. W. Westerfield, & J. F. Jaffe. ...
 • Seifert, Bruce & Halit, Gonenc & Jim, Wright, (2005), "The ...
 • (2 005), http://papers. SSTm.com. ...
 • Sunders, L.S. and Myers, S.C, "Testing Static Trade-off Against Pecking ...
 • Sterbulaev , I.A, "Do tests of Capital Structure Theory Mean ...
 • Titman, S., & Wessels, R. (1988). "The Determinants ofCapital Structure ...
 • Vardavaki, A., & J. Mylonakis. (2007). "Emprical Evidence on Retail ...
 • Velury, U. and D.S.Jenkins (2006). "Institutional Ownership and The Quality ...
 • Veronica Siregar, Sylvia (2008). Type of earnings management andthe effect ...
 • Wet, J.and JH.Hall, (2004) ;"The relationship between EVA, MVA and ...
 • Yeo Gillian H H , patricia M S Tan, Kimwai ...
 • Yu, Frank, (2006), " C orp orate Governance and Earnings ...
 • نمایش کامل مراجع