تاثیر معنویت اسلامی براخلاق اسلامی در محیط کارمورد مطالعه: دانشگاه اصفهان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 506

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EAMS01_142

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر معنویت اسلامی بر اخلاق اسلامی در محیط کار است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان دانشگاه اصفهان است که حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران، 222 نفر محاسبه گردید و اعضای نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته معنویت اسلامی و اخلاق اسلامی در محیط کار استفاده شد. برای بررسی روایی پرسشنامه ها از روش روایی صوری و تشخیصی از شاخصAVEاستفاده گردید. برای بررسی پایایی نیز از روش های پایایی ترکیبیCR و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه معنویت اسلامی0/94و برای پرسشنامه اخلاق اسلامی در محیط کار0/92 محاسبه گردید برای آزمون سوالات پژوهش از الگوی معادلات ساختاری و آزمون همبستگی پیرسون از طریق نرم افزارهایSPSS و SMART-PLS استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد معنویت اسلامی بر اخلاق اسلامی در محیط کار تاثیر دارد. مقدار ضریب مسیر بین این دو متغیر0/698 ومقدارT آن نیز2/455 محاسبه گردید که نشان دهنده تاثیر معنادار معنویت اسلامی بر اخلاق اسلامی در محیط کار می باشد

کلیدواژه ها:

معنویت اسلامی ، اخلاق اسلامی در محیط کاری و دانشگاه اصفهان

نویسندگان

مجتبی فرخی

دانشجوی دکتری رفتارسازمانی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه اصفهان

زینب امیری

دانشجوی دکتری مدیریت رفتارسازمانی دانشگاه لرستان

غزاله نظری عارف

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • - جوادی آملی عبدالله، 1381، اخلاق کارگزاران، تهران، مرکز آموزش ...
 • - فقیهی ابوالحسن، رضایی منش بهزاد، اخلاق اداری، صلنامه مطالعات ...
 • - قربانی ناصر. معنویت، روی آوردی تجربه ای، گوهر شناختی ...
 • - محمدی ری شهری محمد، 1379، میزان الحکمه، قم، موسسه ...
 • - مشتاقیان ابرقویی حجت، زارع محمدرضا، محمودی خمیری یوسف، احمدزاده ...
 • - مطهری، مرتضی، 1385، اسلام و مقتضیات زمان، تهران، انتشارات ...
 • - وارنوک مری، 1381، فلسفه اخلاق در قرن بیستم، ترجمه ...
 • - Ali , Ahmad. (2008). Scaling an Islamic work ethic. ...
 • -Calman , Adrin. (2010). Leadership Spirituality in Banking Professionals and ...
 • -Chin , Joy. (2003). Issues and Opinions on Structural Equation ...
 • -Mitroff, Lin and Denton, Artoor. (2009).A Study of Spirituality in ...
 • -Yousef , Dany. (2001). Islamic work ethic: A moderator between ...
 • نمایش کامل مراجع