بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نسبت به تاثیر الگوی مدیریت آموزش بهرنگی بر فرایند آموزش و یادگیری از ابعاد مختلف

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,068

فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGMA01_021

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در مورد تاثیر الگوی مدیریت آموزش بهرنگی بر فرآیندیادگیری انجام شده است .این مطالعه از حیث هدف یک تحقیق کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها، از نوع توصیفی بهشمار می رود. روش انجام تحقیق مطالعه موردی بوده است. در این تحقیق نظرات دانشجویان یک کلاس رشته مشاورهدانشگاه فرهنگیان قم در مورد تاثیر اجرای الگوی مدیریت آموزش بهرنگی بر فرایند یادگیری از ابعاد مختلف مورد مطالعهقرار گرفته است . برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه ای که توسط ارائه دهنده الگو ( دکتر بهرنگی ) طراحی شده است استفاده شده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، آزمون T-Test و به کمک نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اجرای الگوی مدیریت آموزش بهرنگی دراکثر فرایند ها یادگیری تاثیر مثبت دارد و همهفرضیه ها بجز فرضیه مربوط به ناسازگاری این الگو با وضعیت کلاس ها و فرضیه مربوط به تاثیر این الگو در شناخت فراگیرانمورد رد تایید قرار گرفته است.

نویسندگان

محمدرضا بهرنگی

استاد تمام دانشگاه خوارزمی و رئیس مدیریت آموزش ایران

معصوم هاشم زاده

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • - شعبانی، حسن، 1385، مهارتهای آموزشی روشها و فنون تدریس، ...
 • - صفوی، امان الله، 1370، کلیات روشها و فنون تدریس، ...
 • - میرزا محمدی، محمد حسن، 1383، کتاب ارشد، تهران، پوران ...
 • ایوبی، زهرا (1377)، مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی بر ...
 • پاکیزه، علی (1376)، بررسی تاثیر یادگیری مشارکتی بر عملکرد تحصیلی ...
 • جعفری کوخالو، رقیه. علی حمیدی، منصور (1386)، مقایسه سودمندی روش ...
 • چاووشی، الهام، بررسی رابطه بین روشهای تدریس اساتید با سبکهای ...
 • سیف، علی اکبر (1380)، روانشناسی پرورشی، آگاه، تهران؛ (1378)، اندازه ...
 • شعبانی سیجانی، زهرا (1374)، تاثیر روش های تدریس در افزایش ...
 • _ 1-صالحی شایسته و همکاران بررسی ارتباط سبک های یادگیری ...
 • صمدی شال، اسماعیل (1379)، مقایسه تاثیر روش آموزش مشارکتی با ...
 • قدرتی، معصومه (1380). مقایسه تاثیر یادگیری مشارکتی با یادگیری انفرادی ...
 • قربانی، لطیف (1380). مقایسه تاثیر یادگیری مشارکتی با یادگیری سنتی ...
 • کنعانی، شهناز (1378). مقایسه تاثیر روش تدریس مشارکتی با آموزش ...
 • کیامنش، علیرضا؛ میکائیلی، فرزانه (1383). ارزشیابی طرح آزمایشی آموزش همه ...
 • کیوانفر، محمدرضا (1380، بررسی تاثیر میزان استفاده از روش های ...
 • گال، ژ (1370)، کار گروهی در مدرسه، ترجمه رضا فلاحی ...
 • مشهدی، حمیدرضا (1382). مقایسه تاثیر روش آموزش همیاری (مشارکتی) با ...
 • مهر محمدی، محمود (1379). بازاندیشی فرآیند یاددهی- یادگیری و تربیت ...
 • نیسی، عبدالکاظم؛ نجاریان، بهمن؛ شیخانی، بهمن (1383). مقایسه اثرات یادگیری ...
 • ندیم نژاد، فریبا، بررسی نقش سبک های یاد گیری کلب ...
 • هرگنهان، بی، آر و السون، ام، اچ (1382)، مقدمهای بر ...
 • El-Farargy.N (201 0). The views, attitudes and learning style preferences ...
 • آیا با تهیه فلش کارتها فراگیران انکات کلیدی درس آشنا ...
 • آیا فکر می‌کنید با اجرای ان روش زمان کلاس بهتر ...
 • آیا ساخت نمودار پیوند بین مفاهیم باعث افزایش سرعت عمل ...
 • استفاده از نمودار پیوند بین مفاهیم به چه میزان سبب ...
 • تا چه حدی استفاده ازاین روش در کلاس‌هایی با جمعیت ...
 • تا چه اندازه استفاده از این روش باعث بی نظمی ...
 • تا چه اندازه استفاده از این روش باعث اتلاف زمان ...
 • آیا این روش با کلاس های مدارس سازگاری لازم را ...
 • آیا این روش، کنترل مناسبی در طول تدریس درکلاس بکار ...
 • آیا این روش، روش‌های لازم برای شناخت فراگیران فراهم می ...
 • آیا این روش سبب شرکت فراگیران در برنامه‌ریزی کلاس درس ...
 • تقسدی‌م محتوای درس بین فراگی‌ران جهت ترسدیم نمودار پی‌وند مفاهیم ...
 • مهمترین عی‌ب این روش چی‌ست مرقوم فرمای‌ید _ ...
 • Azman.A (201 0). Diverse Learning Styles of Non Formal Adult ...
 • Borich, G. D. & Tombari, M, L (1995), Educational Psychology, ...
 • Othman. N, Amiruddinb .N (201 0). Different Perspectives of Learning ...
 • Behrangi, M. R, & Aghayari, T. (20 04) .Comparison between ...
 • Arends, R (1998), Learning to teach, Mc Graw Hill, Boston; ...
 • Borich, G. D. & Tombari, M, L (1995), Educational Psychology, ...
 • Foley, K. & O'Donnell, A. (2002), Cooperative Learning and visual ...
 • Johnson, D. W., G. Mariyama, R. Johnson, D. Nelson, and ...
 • Mathes, P., Fuchs, D., & Fuchs, L (1997), Cooperative story ...
 • Kathleen, J. K. & etal (2003), A comparison of cooperative ...
 • نمایش کامل مراجع