بررسی تأثیر الگوی مدیریت آموزش بر نگرش دانشجویان به درس تئوری های مدیریت

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 964

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGMA01_007

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش شناسائی اهمیت کاربردی الگوی تدریس بهرنگی در مدیریت آموزش درستئوری های مدیریت از طریق بررسی تأثیر آن بر نگرش دانشجویان به درس است. روش تحقیق از نوع شبهآزمایشی بوده و با استفاده از طرح دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون انجام شده است. در این تحقیقدو کلاس از دانشگاه علمی و کاربردی واحد 29 به عنوان نمونه انتخاب شد. از این دو کلاس، بطورتصادفی یک کلاس 32 نفری، به عنوان گروه آزمایش و یک کلاس 32 نفری به عنوان گروه گواه انتخابشدند. گروه آزمایش با استفاده از الگوی مدیریت آموزش و گروه گواه از طریق روش سنتی آموزش دیدند.مدت این دوره 12 هفته بود. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ی نگرش سنج آیکن شامل 24 گویه بودکه روایی آن با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرارگرفت. جهت تحلیل داده های آماری از آزمون های تی مستقل و تحلیل کواریانس استفاده شد و نتایجتحقیق نشان داد که آموزش درس تئوریهای مدیریت با استفاده از الگوی مدیریت آموزش بر نگرشدانشجویان به درس تأثیر مثبت دارد.

نویسندگان

آزاده قمری

و مسئول-دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی. تهران.ایران

محمدرضا بهرنگی

استاد تمام دانشگاه خوارزمی. تهران.ایران.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ابطحی، حسین؛ ترابیان، محسن، (1389)، بررسی اهداف آموزش عالی بر ...
 • اردلان‌زاده، زهرا، (1392). بررسی آثار الگوی مدیریت آموزش مبحث اتحادها ...
 • بدرخانی، نسرین، (1388). بررسی دیدگاه دبیران شهر شیراز در مورد ...
 • بهرنگی، محمدرضا، (1390). الگوی جدید مدیریت آموزش برای پرورش و ...
 • بهرنگی، محمدرضا، (1393). پیش‌گفتار مترجم بر ترجمه کتاب الگوهای تدریس ...
 • بهرنگی، محمد رضا، (1389). بررسی الگوی تدریس مدیریت بر آموزش ...
 • تقی پور ظهیر، علی، (1385). مقدمه ای بر برنامه ریزی ...
 • چناری، سودابه، (1392). تاثیرات آموزشی و پرورشی و شادمانی حاصل ...
 • ذوقی‌پور، سودابه، (1392). مستند سازی اهمیت الگوی مدیریت آموزش علوم ...
 • ستونه، محبوبه، (1393). تاثیر الگوی مدیریت آموزش بر بهبود یادگیری ...
 • قوعات _ _ 7ودییهشمت 9394 عهلت «وسال عقالمح _ _ ...
 • شعبانی، حسن، (1390). مهارتهای آموزشی و پرورشی: روش‌ها و فنون ...
 • صدری، سیدصدرالدین، (1383). نظام آموزش کارکنان دولت. تهران: معاونت توسعه ...
 • عزیزی شمامی، مصطفی؛ جعفری راد، علی، (1391). الگوی مدیریت بر ...
 • فتحی آذر، اسکندر، (1382). روشها وفنون تدریس. تبریز: انتشارات دانشگاه ...
 • کمانی، زهرا، (1391). تاثیرآثارآموزشی وپرورشی الگوی مدیریت بر آموزش(ده فرمان)بهرنگی ...
 • تیمی، نازیلا، (1390). تاثیرات آموزشی و پرورشی کاربرد الگوی مدیریت ...
 • لطفی، محبوبه، (1392). تاثیر الگوی مدیریت آموزش مطالعات اجتماعی اول ...
 • صباح، زهرا، (1392). تاثیر کاربست الگوی مدیریت آموزش به سبک ...
 • مهرمحمدی، محمود، (1386). نظریه‌های برنامه درسی. تهران: سمت. ...
 • مهرمحمدی، محمود؛ عابدی، لطفعلی، (1389). الگوهای یادگیری :ابزارهایی برای تدریس. ...
 • قوعات _ _ 7ودییهشمت 9394 عهلت «وسال عقالمح _ _ ...
 • قوعات _ _ 7ودییهشمت 9394 عهلت «وسال عقالمح _ _ ...
 • Aiken, L. R., (1988). Psychological testing and assessment (6th edition). ...
 • Aiken, L. R., Groth, G., (2005). Psychological Testing and Assessment, ...
 • Behrangi, M. R., Karimi, Nazila., (2011). Eliciting management education model ...
 • Behrangi, Mo hammadreza. _ Hosseinian, Simin., (2015). Research Based Theory ...
 • Behrangi, M. R.; Tajabadi, Esmat., (2014). A Study of the ...
 • Behrangi, M. R., Sotooneh, Mahboobeh., (2014). The effect of management ...
 • Hanula, M., (2002). Attitude Toward Mathematics : Emotions, Expectations and ...
 • Harvey, o. ., hunt, D. & Schroeder, H., (1991). Conceptual ...
 • Parsa, M., (2004). Educational psychology. Tehran: Maharat Publication. [Persian] Reber, ...
 • Shams, Mohammad Shahab., (2005). Using IT in teachers' training, UNESCO, ...
 • Wagner, Susan., (2011). the self-directed learning practices of elementary teachers, ...
 • نمایش کامل مراجع