بررسی شاخص های تنوع زیستی در ماکروبنتوزهای سواحل مجاور پالایشگاه بندر عباس

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 761

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCPDMS01_125

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثرات پساب پالایشگاه شهید رجایی بندرعباس بر روی فراوانی و پراکنش ماکرو بنتوزها، نمونه برداری طی دوفصل زمستان و بهار ٩۱ وانتخاب سه ایستگاه، ایستگاه شماره یک غرب پالایشگاه ایستگاه شماره دومرکز پالایشگاه یا دهانه پالایشگاه ایستگاه شماره سه شرق پالایشگاه انجام شد ، در این بررسی جمعا 0۱ خانواده از ماکرو بنتوزها مورد شناسایی قرار گرفت که در مجموع ۴٧22 عدد ماکروبنتوز در متر مربع شمارش شد که در زمستان با میانگین ۴6,0۵ و در بهار با میانگین ۵٧,۵۵ محاسبه شدند.از این مقادیر در زمستان مقادیر ۱۱,20 عدد در متر مربع سهم گروه پرتاران و ٨,۳۳ عدد در متر مربع سهم سخت پوستان و ۱۱,۴۵ عدد در متر مربع مربوط به سایرین و در بهار 02,0 عدد در متر مربع سهم پرتاران و ٧,۳۳ عدد در متر مربع سهم سخت پوستان و ۴,۱6 عدد در متر مربع مربوط به دوکفه ایها و 06,2۴ عدد مربوط به سایرین می باشد. میانگین و تراکم ماکروبنتوزها در فصل بهار بیش از فصل زمستان می باشد و انجام آزمون T نشان داد که این تفاوت در سطح (p‹ 0/05) تفاوت معنادار میباشد. همچنین در فصل زمستان ایستگاه سه دارای بیشترین غنای جمعیت و تنوع زیستی و شاخص تراز محیطی و ایستگاه دو دارای کمترین ترازمحیطی بود. در فصل بهار ایستگاه شماره 0 دارای بیشترین مقادیر از هر سه شاخص بوده و کمترین مقادیر انها متعلق به ایستگاه ۳ یا شرق پالایشگاه می باشد .مقادیر شاخص بوپا در هر دو فصل نمونه برداری نشان داد که در ایستگاه 0 یا مرکز پالایشگاه عدد بدست آمده از دامنه استاندارد 2,06 بیشتر بوده که این بیانگر این موضوع می تواند باشد که محیط فوق احتمالا تحت استرس می باشد.

کلیدواژه ها:

شاخص های تنوع زیستی ، ماکروبنتوز ، پالایشگاه ، بندرعباس

نویسندگان

کیوان اجلالی خانقاه

بندرعباس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان