اثرات نانوذره ی اکسید مس (CuO) بر برخی پارامترهای خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 793

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PCEPSD02_234

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف تعیین سمیت احتمالی نانوذره ی اکسید مس (CuO NPs) در ماهی کپور، با ارزیابی پارامترهای خونی انجام شده است. به این منظور،تعداد 396 قطعه بچه ماهی کپور در 12 آکواریوم تیمار شدند که حاوی غلظت های 100ppm, 50ppm و 200ppm از نانوذره اکسید مس و شاهد و هریک با سه تکرار بودند. ماهی ها به مدت 96 ساعت برای تعیین سمیت حاد در معرض قرار گرفته، در انتهای هر 24 ساعت از آنها خون گیری و سپس پارامترهای خونی از جمله تعداد گلبول های قرمز، هماتوکریت، هموگلوبین اندازه گیری و شاخص هایی چون MCH, MCV و MCHC محاسبه گردید. در طول آزمایش، فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب به این شرح بودند: دما= (pH=8/38±0/04, 22±2(°C، سختی کل (غلظت (CaCO(3) برابر با 12±230، اکسیژن محلول (DO) برابر با 0/05±90/5. آنالیز پارامترهای خونی نشان داد که نانوذره اکسید مس بطور معناداری بر تعداد گلبول های قرمز، هموگلوبین و هماتوکریت و شاخص های محاسبه شده در 4 بازه زمانی 24، 48، 72 و 96 ساعت اثر کاهشی داشته است (P<0/05). با این وجود این پارامترها در غلظت های تحت بررسی در این مطالعه تفاوت معناداری نشان ندادند. بیشترین میزان از کلیه پارامترهای خونی مورد بررسی در ساعت 24 بعد از شروع آزمایش مشاهده شد و سپس طی بازه های زمانی بعدی بطور معناداری کاهش یافتند (P<0/05). به استثناء شاخص MCHC سایر پاراترها کمترین میزان خود را در ساعت 72 نشان دادند و سپس مجدداً در ساعت 96 بطور معناداری بر مقادیر این پارامترها افزوده شد. بیشتین مقدار پارامتر MCHC در ساعات 48 و 72 مشاهده شد و در ساعت 96 به میزان معناداری کاهش یافت (P<0/05).

کلیدواژه ها:

کپور معمولی ، هماتولوژیف نانوذره اکسید مس ، غلظت تحت کشنده

نویسندگان

حدیث احمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد بیولوژی دریا، دانشگاه گیلان، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

اکرم سادات نعیمی

استادیار دانشگاه گیلان، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

فاطمه نظرحقیقی

دکتری بوم شناسی دریا، دانشگاه گیلان، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

ثمین خدایی

دانشجوی کارشناسی ارشد بیولوژی دریا، دانشگاه گیلان، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • رحیمی، ل. امینپور، م.ص0، 1389، عناصر و کانی های سمی ... [مقاله کنفرانسی]
 • Abde-Baki, A.S.; Dkhil, M.A.; Al-Quraishy, S., (2011). B ioaccumulation of ...
 • Aitken, RJ.; Chaudhry, MQ.; Boxall, ABA.; Hull, M. (2006). Manufacture ...
 • Banaee, M., Mirvagefei, A. R., Rafei, G. R., &amp; Majazi ...
 • Grosell, M.; Blanchard, J.; Brix, KV.; Gerdes, R. (2007). Physiology ...
 • Henry J.B. (1996). Clinical diagnosis and management by laboratory methods.W.B ...
 • Isani, G.; Letizia Falcioni, M.: Barucca, G.; Sekar, D.; Andreani, ...
 • Karnik, BS.; Davies, SH.; Baumann, MJ.; Masten, SJ. (2005). Fabrication ...
 • Kiaune, L.: S inghasemanon, N. (2011). Pesticidal copper (I) oxide: ...
 • Lakshmanan, _ Kesavan, K.; Vijayanand, P.; Rajaram, V.; Rajagopal, S. ...
 • Malik, N.; biswas, AK.: Qureshi, TA.; Borana, K.; Virha, R. ...
 • Milligan C.L. and Wood C.M. (1982). Disturbances in haematology, fluid ...
 • Mustafa, SA.; Davies, SJ.; Jha, AN. (2012). Determination of hypoxia ...
 • Roco, MC. (2003). Nanotechnolgy : convergence with modern biology and ...
 • Sadanandan Remya, _ Ramesh, M.; Saravanan, M.; Krishnan Poopal, R.: ...
 • Sankar , TV.; Zynudheen, A.A.; Anandan, R.; Nair, P.G.G. (2006). ...
 • Svoboda M, Luskova V, Drastichova J, Zlabek V. (2001).The effect ...
 • Sericano, J.L.; Wade, T.L.; Jackson, T.J. (2008). Trace organic contamination ...
 • Staniskiene, B.; Matusevicius, P.; Budreckiene, R.; Skibniewska, K.A. (2006). Distribution ...
 • Thomas S, Egee S. (1998). Fish Red Blood Cells: Characteristics ...
 • Vutukuru, S.S. (2005). Acute effects of Hexavalet chromium on survival, ...
 • Weher, S.M. (2008). Levels of Heavy Metal Cd, Cu and ...
 • Zhang, Z.; He, L.; Li, J.; Wu, Z. (2007). analysis ...
 • Zhao, J. Wanga Z., Liuc, X., Xie, X., Zhang, K., ...
 • نمایش کامل مراجع