افزایش قابلیت اطمینان و کاهش هزینه ها در شبکه توزیع با استفاده از ادوات کلید زنی و کلید های مانور

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,188

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WINDCONF07_034

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394

چکیده مقاله:

نصب سکسیونر روی شبکه توزیع و شبکه فشار متوسط یکی از راهکارهای موثر در بهبود سطح قابلیت اطمینان سیستم های توزیع انرژی الکتریکی محسوب می شود. همچنین استفاده از کلید های مانور پس از جداسازی زون معیوب از سیستم جهت تامین سایر بارها می تواند کمکهای شایانی در جهت بهبود سطح قابلیت اطمینان سیستم کند. بنابراین در این مقاله یک مدل تک هدفه برای تعیین تعدادو مکان سکسیونرها و کلید های مانور در یک شبکه توزیع واقعی ارایه شده است که در ان بهبود قابلیت اطمینان وکمترین هزینه جهت احداث سکسیونرها و کلیدهای مانور به عنوان اهداف اصلی بهینه سازی طرح مطرحند . مساله بر روی فیدرهای ۲ و ۶ شبکه توزیع منشعب از پست فوق توزیع سراب غربی انجام پذیرفته و برای بهینه سازی مدل ارایه شده از روش الگوریتم تغذیه باکتری استفاده شده است

کلیدواژه ها:

شبکه توزیع ، سکسیونر ، کلید ها مانور ، انرژی از دست رفته ، شاخص های قابلیت اطمینان

نویسندگان

همایون ابراهیمیان

استادیار، گروه مهندسی برق، دانشکده فنی مهندسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

حمید اسدی بقال

دانشجوی دکتری، گروه مهندسی برق، دانشکده فنی مهندسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

علیرضا نوروزی

دانشجوی دکتری، گروه مهندسی برق، دانشکده فنی مهندسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

محمد یزدانی

دانشجوی دکتری، گروه مهندسی برق، دانشکده فنی مهندسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

مهدی میرزائی

دانشجوی دکتری، گروه مهندسی برق، دانشکده فنی مهندسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، هوراند، ایران