رابطه سلامت سازمانی با هوش هیجانی و شادکامی کارکنان آموزش و پرورش

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,068

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASMJ01_0330

تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1393

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش تبیین رابطه بین سلامت سازمانی، هوش هیجانی و شادکامی در بین کارکنان آموزش و پرورش می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی(همبستگی) بوده و جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 2 شهر زاهدان در سال تحصیلی 93-92 به تعداد 140 نفر بودند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 103 نفر تعیین گردید و شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی(OHI) و پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ و شادکامی آکسفورد استفاده گردید . برای آزمون فرضیه ها از روشهای آمار استنباطی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان داد: بین سلامت سازمانی، انسجام نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه گری، ساخت دهی، تاکید علمی، پشتیبانی منابع، روحیه، هوش هیجانی و شادکامی کارکنان رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد. در مجموع تجزیه و تحلیل یافته ها نشانگر آن است که از طریق سلامت سازمانی و ابعاد آن می توان به تبیین و پیش بینی هوش هیجانی و شادکامی کارکنان پرداخت. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط سلامت سازمانی با هوش هیجانی و شادکامی کارکنان حوزه آموزش و پرورش انجام گرفته است و با توجه به نقش و اهمیت آموزش و پرورش در جامعه، نتایج حاصل می تواند زمینه را برای تحولات مهمی چون ایجاد زمینه لازم برای اجرای تحول بنیادین در آموزش و پرورش و ارتقای فعالیت های آموزشی را فراهم نماید.

نویسندگان

زهرا کیخا

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

عزت ا.. تقوایی

دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت آموزشی

سمیه بهمئی

دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت آموزشی

مطهره کیخا

کارشناس مدیریت مالی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • - آقایار، سیروس. شریفی، پرویز(1383). هوش هیجانی (EQ) چیست؟ مجله ...
 • - اسدپور، پروین(1390). بررسی رابطه سلامت سازمانی با اثربخشی هنرستان ...
 • - اکبرزاده، نسرین.(1383)، هوش هیجانی (دیدگاه سالوی و دیگران)، چاپ ...
 • بهادری خراسانی، جعفر هاشمی نصرت عابد، تورج. ماشین چی عباسی، ...
 • - پور زارعی، محسن(1382). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و ...
 • - جاهد، حسین علی، (1384). سلامت سازمانی، ماهنامه تدبیر، شماره ...
 • - سیدکلان، میرمحمد. صوری، صداقت. ملکی آوارسین، (1391). بررسی رابطه ...
 • - قلتاش، عباس. صالحی:مسلم. بهمئی، سمیه(1390). ربطه هوش هیجانی با ...
 • - قنبری پیر کاشانی، نیکزاد.(1385). رابطه هوش هیجانی و سبک ...
 • - علیمردادی رابری، حاتم(1379. بررسی سلامت سزمانی و عوامل مرتبط ...
 • - علی پور، احمد. آگاه هریس، مژگان(1386. اتبار وروایی فهرست ...
 • محمدی، شهناز(1390). ارتباط بین وش هیجانی و سلامت سزمانی مدیران ...
 • - موسوی کنتی، مطهره السادات(1390). رابطه بین سلامت سازمانی و ...
 • - منصوری، بهزاد(1380). هنجاریابی آزمون هوش هیجانی سیبر یا شرینگ ...
 • - میرشاه جعفری، ابراهیم(1381. شادکامی و عوامل موثر بر آن، ...
 • - یعقوبی، حمید. قائدی، غلامحسین. امیدی، عبداله. کهانی شمس الدین ...
 • - یوسفی لویه، مجید. صالحی، مهدیه. نفیسی، غلامرضا. رئیسی، زهره(1389). ...
 • -Argyle, M. (2001), _ Psychology of happiness Great Britain, ": ...
 • - Boehm, J. K., & Lyubomirsky, S.(2009), "The promise of ...
 • - Buss.D.M. (2000), _ evolution of happiness, .American Psychologist , ...
 • -Chan, W. (2007), :Emotional intelligence and components of burnout amone ...
 • -Francis, L. J., Robbins, M., & White, A. (2003), " ...
 • - Moira. Mikola. Jczak and Olivier Luminet. (2008), _ Trait ...
 • _ Korkmaz, M.(2007), "The effect of leadership style on organizational ...
 • eating attitudes, coping styles and subjective quality of life in ...
 • -Guinlan, M.(2007), _ Organizational restructuring/ downsizing, OHS regulation and worker ...
 • -Rathi, Neerpal and Rastogi, Renu. (2008), ،: Effect of emotional ...
 • leadership, " Aust J Psychol. 2003:55:140-2. ...
 • What is happiness. The happiness institute, " http:// www.The happiness ...
 • A meta- ؛ه -shutte, N.C., Malnuff, J.M., Thorsteins Son, E.B., ...
 • -Palmer B.(200), _ relationship between emotional intelligence, personality and effective ...
 • نمایش کامل مراجع