رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد شغلی کارکنان عملیات کارکنان پتروشیمی شیراز

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,429

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASMJ01_0146

تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1393

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد شغلی کارکنان عملیات پتروشیمی شیراز می باشد . روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشدجامعه مورد مطالعه شامل تمامی کارکنان عملیات کارکنان پتروشیمی شیراز می باشد. که در سال 1393 افراد مشغول به کار که جمعا(210) نفر می باشند.به دلیل ماهیت جامعه آماری از نمونه گیری تصادفی استفاده و تعداد آنها بر اساس جدول مورگان 136 نفر می باشد ابزار سنجش وگرد آوری اطلاعات در پژوهش حاضر دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری ، عملکرد شغلی می باشد.جهت تجزیه وتحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از روشهای آماری میانگین وانحراف معیار ودر سطح آمار استنباطی از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون ساده استفاده شده است .نتایج نشان داد که :بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد شغلی رابطه معناداری وجود دارد.بین ابعاد کیفیت زندگی کاری با عملکرد شغلی رابطه معناداری وجود دارد.کیفیت زندگی کاری به طور معنادار قادر به پیش بینیعملکرد شغلی می باشد.

نویسندگان

آناهیتا یزدانی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی شیراز، مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

علی یزدانی.

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی،پردیس، دانشکده علوم انسانی

فاطمه قاسمی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی شیراز، مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

محمد قلعه نوی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی شیراز، مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • _ ابطحی، سید حسین. کاظمی، بابک. (1380). بهره وری _ ...
 • _ استیفن پی رابینز .(1387).مبانی رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسیان ...
 • _ اسدی، اسماعیل. معمارزاده، غلامرضا. (1387). بررسی رابطه بین کیفیت ...
 • _ اسکندری، ش، 1386 بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی شغلی ...
 • _ اکبر زاده، محمدعلی .(1375).بررسی گیر مشارکت کارکنان در تصمیم ...
 • _ امین شایان جهرمی، شاپور. (1382). تئوری های سازمان و ...
 • بانک های ملی استان تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ...
 • _ داودی، سید محمد رضا (1377). بررسی کیفیت زندگی کاری ...
 • _ دولان، ال. شیمون و شلولر، اسی. رندال. (1376). مدیریت ...
 • _ دهقان نیری، ناهید. صالحی، تهمینه. اسدی نوقابی، احمدعلی. (1387). ...
 • _ دیویس، کنت و نیو استروم، جان. (1370). رفتار انسانی ...
 • رستگاری، حسنعلی (1380). تاثیر کیفیت زندگی کاری بر عملکرد کارکنان ...
 • _ رسولی عفت (1385)فشار روانی و تاثیر آن بر عملکرد ...
 • _ ساعتچی، محمود. (1382). بررسی عوامل و موانع انسانی بهره ...
 • ساعتچی، محمود. (1386). روانشناسی بهره وری. چاپ دوم. تهران: انتشارات ...
 • حمید رحیمی، سعید رجائی پور، قربانعلی سلیمی(1385). میزان کیفیت زندگی ... [مقاله ژورنالی]
 • سیاحی، علی اکبر. (137). کیفیت زندگی کاری، مجله کار و ...
 • شجاعی، پیمان .(1388) بررسی رابطه بین اخلاق کار با تعهد ...
 • شکیب، خسرو (1375). کاربرد روانشناسی و جامعه شناسی در صنعت ...
 • شکرکن، حسینی، عبدالزهرا .(1385).بررسی روابط ساده و چند گانه عدالت ...
 • _ ضیائی بیگدلی، محمد تقی (1388).بررسی نقش جواجتماعی سازمان کار ...
 • ارزش های اسلامی (با _ و تعیین تاثیر آن بر ...
 • علوی، سیدرضا. (1386).مقدمه ای بر نیروی انسانی با تاکید بر ...
 • غفارزاده، فاطمه. (1380). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و ...
 • _ فرجوند، اسفندیار. (1376). بهبود کیفیت زندگی کاری، زمینه، شماره ...
 • _ قاسم زاده، علی (1384. بررسی تاثیر مشاوره شغلی به ...
 • _ اسمی، محمد (1379). بررسی تیر کیفیت زندگی کاری بر ...
 • کامینگز، توماس ج و اورلی. کریستوفر ج. (2001). توسعه سازمان ...
 • کریموند، ص. (1383)، بررسی رابطه زندگی کاری کارکنان با بهره ...
 • کمالوند، قدرت الله (1385). نوسازی سازمان و کیفیت زندگی کاری. ...
 • گل زاده الناز . (1389) . بررسی عوامل موثر بر ...
 • گوهری، سید سعید (1376). کیفیت زندگی کاری، صنعت خودرو، جلد ...
 • _ مدنی، حسین و زاهدیان، محمد جواد. (1384). تعیین عوامل ...
 • _ مرحمتی، جواد .(1382). وابستگی سبک مدیریت با رضایت شغلی ...
 • _ معدنی پور، محمود (1381). کیفیت زندگی کاری و ارتباط ...
 • _ مقیمی، سید محمد. (1385). سازمان و مدیریت، رویکردی پژوهشی. ...
 • _ مهداد، علی. (1385). رنشناسی امور کارکنان. اصفهان: انتشارات جنگل، ...
 • _ میرسپاسی، ناصر. (1371). تاثیر متقابل بهره وری و کیفیت ...
 • نادی، محمد علی .(1389) الگویابی معادله‌ی ساختاری روابط بین جو ...
 • نجفی، زهرا. (1387).بررسی نظریه های انگیزش .دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ...
 • نعامی، عبدالزهرا(1384). بررسی سبکهای رهبری و خشنودی شغلی در کارکنان ...
 • نوری، محسن (1382). تاثیر کیفیت زندگی کاری بر اثربخشی کارکنان ...
 • واعظی، و همکارانش (1391) _ فضای اخلاقی سازمان بر رفتارهای ...
 • وحیدی نسب، حسن .(1387). بررسی رابطه توان انگیزش شغلی معلمی ...
 • S.P. (1998).، ، Organizational behavior: Concepts, Controversies and applications." Sevent ...
 • S.P., and Coulter, M. (1999). "Management prentice Hall International Editionsl." ...
 • D. (2002). "The human side of enterprise." Mc Grow Hill. ...
 • P.C, Kendall , L.M., and Hulin , C.L.(2004). _ ...
 • - Pettijohn, M .Charles, B.(2008). Salesperson Perceptions of Ethical Behaviors: ...
 • ., Mudrack , P. E., Ashforth., B.E.(1996). "The Relationship ...
 • D.A . (2000) _ _ Organizational commitment as a mediator ...
 • D.A. (2000). _ Organizational commitment and job satisfaction as predictors ...
 • D.M., Cote, J.A.(1991)." Interrel ationship of work commitment constructs". Work ...
 • J.o. , Wynn, p. (2008).The impact of ethical climate on ...
 • Herzberg's theory of motivation and Maslows hierarchy of needs. Washington: ...
 • D.A& Robbins , S.p. (1988). Persomel human resource management , ...
 • (2003). "Multiple commitment in the workplace: An integrative approach." Hillsdale, ...
 • F. & Mausner, B. & Synderman, B. (1968). _ motivation ...
 • Brazil K, Lohfeld L, Edward HG, Lewis D, Tjam E.Organization ...
 • ، L، Brazil، K.، & Krueger، P.، (200 1)"Extrinsic ans ...
 • Smith H. (1994). Quality of work life in home care: ...
 • ، P.E.D.& Edwards، D .J. (2 006)"Tacking the pulse of ...
 • TC.(2002). Managing motivation and developing job satisfaction in the health ...
 • P.C., Kendall , L.M., and Hulin , C.L.(1969). _ Me ...
 • New Strom J.(1990).luman Mcgrow tlill. Co chris.(1992). ...
 • نمایش کامل مراجع