هنجاریابی آزمون هوش اخلاقی در دانشجویان استان لرستان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,129

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASMJ01_0080

تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1393

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف هنجاریابی آزمون هوش اخلاقی در دانشجویان دانشگاههای لرستان انجام شد.شیوه ی آن توسعه ی–پیمایشی از نوع هنجاریابی بود.در این پژوهش 378 نفراز دانشجویان دانشگاههای لرستان با روش کوکران و نمونه گیری سهمیه ی انتخاب و به پرسشنامه شایستگی اخلاقی mci پاسخ دادند.تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل عاملی اکتشافی،که به استخراج 12 عامل منتهی و 59 درصد کل واریانس تبیین کردند.همچنین ضریب آلفای کرونباخ و اعتبار دو نیمه ازمون به ترتیب 0/88 و 0/82 گزارش شد.در نهایت یافته ها بیانگر آن بود که پرسشنامه MCI برای دانشجویان ایرانی از اعتبار و پایایی مناسب برخوردار است.

نویسندگان

زهرا بهلولی

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود

نورعلی فرخی

دکترا روانشناسی تربیتی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

کورش گودرزی

دکترا روانشناسی تربیتی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد وحد علوم و تحقیقات بروجرد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آراسته حمیدرضا، جاهد، حسینعلی. (1390). رعایت اخلاق در دانشگاه‌ها و ...
 • آراسته، حمیدرضا، عزیزی شمامی، مصطفی، جعفری راد، علی، محمدی جوزانی، ...
 • آراسته، حمیدرضا، نوه ابراهیم، عبدالرحیم، مطلبی فرد، علیرضا.(1389). بررسی وضعیت ...
 • اسگندری، غلامرضا، اسگندری، کریم، بیک زاده، جعفر، کردبچه، شیما. (1391). ...
 • اصغری، فرهاد، قاسمی جوبنه، رضا.(1392).بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و ...
 • بهرامی، محمدامین، اصمی، مریم، فاتح پناه، آزاده، تفتی، عارفه، احمدی ...
 • بوربا، میشل. (1390. پرورش هوش اخلاقی. ترجمه: کاوسی، فیروزه. تهران: ...
 • سیادت، سیدعلی، مختاری پورمرضیه، کاظمی، ایرج. (1388). رابطه بین هوش ...
 • فرهود، داریوش. (1386). سخنی پیرامون اخلاق درمجموعه مقالات بزرگداشت استاد ...
 • لینگ، داگ، کیل، فرد. (1391). هوش اخلاقی، رویکردهای نوین اثر ...
 • محمودی، محمد قی؛اسیادت، سیدعلی؛شا د ان فر فائزه.(1391).رابطه مولفه های ...
 • .B eheshtifar, M; &Esmaili, Z; &Nekoi. mghadam, M. (2012). Effect ...
 • .Borba, M. (2005). The step by step plan to building ...
 • Di norcia, V. (2011). Darwin on moral intelligence. Av ailableat ...
 • English, fenwike, W. (2006). Encyclopedido f educational leadership and administratio. ...
 • Gina, S. (2013). Core competen cies for kids :Building moral ...
 • Kalman, F. (2011). Why moral intelligence must be part of ...
 • Lennik..D.& F.Kiel.(2005) .Moral Intelligence :Enhancing Business performance and ledership Success.New ...
 • Martin, D. E. , &Austin, B& _ Rao(2010). Validition of ...
 • .Moghadas , M& Khaleghi.M. (20 13).Invostigate of relationship between moral ...
 • .Ngammuk, p. (2011). A study of fundamet moral characteristic among ...
 • Walker, 1, J, & Frimer, J. (2009). Moral personality Exemplified. ...
 • Wimalasiri JS.(200 1).moral reasoning capacity of management student and practitioners ...
 • نمایش کامل مراجع