بررسی نقش هوش هیجانی دراتخاذ سبک مدیریت کلاس معلمان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 951

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASMJ01_0009

تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1393

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر بررسی نقش هوش هیجانی در اتخاذ سبک مدیریت کلاس است . روش تحقیق از نوع پیمایشی - همبستگی بوده است . گروه نمونه شامل 186 نفر از معلمان ابتدایی شهر سرخس بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند . ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های محقق ساخته هوش هیجانی و سبک مدیریت کلاس معلمان بوده است. نتایج با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، نشان داد بین سبک مداخله ای با مولفه های حل مسئله ، انعطاف پذیری و واقع گرایی رابطه منفی و معناداری و بین مولفه خود کنترلی و روابط بین فردی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد همچنین بین سبک تعاملی با مولفه های خود کنترلی ، روابط بین فردی ، حل مسئله ، انعطاف پذیری و واقع گرایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ولی بین سبک غیر مداخله ای تنها با مولفه خود کنترلی و حل مسئله رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین مولفه های هوش هیجانی ، خود کنترلی و روابط بین فردی وارد مدل رگرسیون شدند و توانستند 0/21 تز تغییرات متغیر سبک مداخله ای را تبیین کنند. از بین مولفع عای هوش هیجانی ، حل مسئله مدل رگرسیون شد و توانست 0/06 از تغییرات متغیر سبک غیر مداخله ای را تبیین کنند. از بین مولفه های موش هیجانی، دو مولفه ای روابط بین فردی و واقع گرایی وارد رگرسیون شد و این دو متغیر توانستند 0/08 از تغییرات سبک تعاملی را تبیین کنند.

نویسندگان

مرضیه سندگل

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • _ آقاحسینی، تقی.(387 1).نظری به ضرورت واهمیت بررسی مدیریت کلاس ...
 • _ سندگل، مرضیه.(0 139).بررسی کمی و کیفی رشداخلاقی دانش آموزان ...
 • _ کاظمی، یحیی .برماس، حامد .آذرخرداد، فاطمه.(389 1).تاثیر آموزش مهارتهای ...
 • Ahmadi, A, Rajaee pour, S, Mohammadi, Sh.(20 _ 7).Disciplinary problems ...
 • Bar-on, R. (2006). The bar-on model of emotional intelligence skills ...
 • Bar-on, R. (2002).bar-on emotional quotient inventory (EQI). Technical manual . ...
 • Bar-on, parker, J.D.A(2000). The hand book of Emotional Intelligence .san ...
 • Behbahani, A.(2011).A comparative Study of the Relation between Emotional Intelligence ...
 • Brackett, M. A., & Salovey, P. (2004). Measuring emotional intelligence ...
 • Cooper, T.C. (2001). Foreign language teaching style and personality. Foreign ...
 • Davies, L. (2001). Emotional Intelligence: An Essential Component of Education ...
 • Ergur, D.(20 09). How Can Education Professionals Become Emotionally Intelligent? ...
 • Frederickson _ B.L.(2001). The role of positive emotion in positive ...
 • Goleman, D. (1998), working with emotional intelligence, N.Y.Bantam Books. ...
 • Goleman, D. (1995) "Emotional Intelligence, Introduction taken from the book ...
 • =http:/www. newhorizons .org .strateg _ es/emotion al/front_e motional .htm.=. ...
 • Hagevik, R. A. (2003). The Impact of Electronic Networking on ...
 • Kremenitzer, J.P.(2005). The emotionally intelligent early childhood educator: self-reflective journaling. ...
 • lordanoglou, D.(2007). The teacher as leader: the relationship between and ...
 • Marzano, R. J. (2003). Classroom Management that Works: Research- Based ...
 • Nelson, D. & Low, G. (2003). Emotional intelligence: achieving academic ...
 • Opdenakker, M. C, & Van Damme, J. (2004). Effects of ...
 • Parker, J .D. A, Creque, R. E., Barnhart, D. L., ...
 • Parker , D.A , Hogan , MS: Eastubrook , J.M; ...
 • Petrides, K. V. Ferderickson, N., & Furnham, A. (2004). The ...
 • Stottlemyer, B.G. (2002). A conceptual from fork for emotional intelligence ...
 • Schutte, N. S., Matalouf, J. M., Bobik. C., coston, T. ...
 • Schutte, N. S., Malouff, J. M., Thorstei nsson, E. B., ...
 • Teddlie, C, Reynolds, D.(2000). _ nte rnational handbook of school ...
 • Wening, J, C.(2 _ 04).Classroom Management, ISU Physics Teacher Education ...
 • Zahrakar, Kianoosh.(20 07).The relationship between components of emotional intelligence and ...
 • Zeidner, M., Shan (-Zinovich _ _ Matthews., G. & Roberts, ...
 • (20 05).Assessing emotional intelligence ungifted and non-gifted high school student ...
 • نمایش کامل مراجع