بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر توانمند سازی شغلی کارکنان شهرداری آمل

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 939

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MHAA01_046

تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1393

چکیده مقاله:

امروزه فناوری های اطلاعاتی نحوه زندگی، یادگرفتن، کارکردن و گذراندن اوقات فراغت را دگرگون کرده است. به طوراساسی ، فناوری های اطلاعاتی همه جنبه های جامعه انسانی را کم و بیش تغییر داده است . این مقاله در رابطه با تاثیرفناوری های اطلاعات بر کار و توانمند سازی منابع انسانی است در ابتدا به بیان توضیحات مختصر در مورد واژه هایی چون توانمند سازی و فناوری اطلاعات و ارتباط بین این دو بحث می کند و تاثیر فناوری اطلاعاتی را با ابعاد مختلفتوانمند سازی مورد بررسی قرار می دهد روش تحقیق در این مقاله به لحاظ شیوه اجرای تحقیق و ابزارهای جمع آوری دادهها، تحقیقی توصیفی از نوع پیمایشی میباشد و از نظر هدف، تحقیقی کاربردی می باشد که درصدد رفع مشکلی خاص برای جامعه می باشد. ابزارهای عمده برای جمع آوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و پرسشنامه می باشندکه در آنبه طور مختصر به بررسی جهت گیریهای احتمالی آینده می پردازیم. در پایان نیز، از طریق ترکیب عناصر تشکیل دهنده مدیریت منابع انسانی، سعی می کنیم دستاوردهای اساسی را که فنآوری اطلاعات بر ابعاد مختلف توانمند سازی کارکنان دارد و شیوه هایی که برای کارکنان جدید به کار می رود را پیشبینی کنیم

نویسندگان

زهرا هاشم نیا

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی