دلیل نگارش آثارمنثورفارسی ازدیدگاه نویسندگان آنها

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 529

فایل این مقاله در 37 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PLL-11-28_001

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1393

چکیده مقاله:

درطول تاریخ زبان فارسی نویسندگان بزرگی ظهور کرده اند و اثار گوناگونی برجای نهاده اند ازحدود قرن چهارم هجری که اثاری ازنشرفارسی به جای مانده است تا به امروز کمتر موضوعی ازمسائل حکمی کلامی عرفانی ادبی علمی و ... است که درآن زمینه کتاب یاکتاب هایی نوشته نشده باشد دردیبااچه این اثار علاوه برارایه اطلاعات گاه به گاه ازنویسنده هم عصرانش محتوای کلی اثر و ... غالبا ازضرورت و سبب تالیف سخن به میان م یآید که درشرحی کوتاه انگیزه و دلیل نگارش آن به نوعی توجیه و تعلیل میشود سوال اصلی جستارحاضر این است که دلیل واقعی تالیف این اثار ازدیدگاه نویسندگان آنها چیست ؟نویسندگان با بررسی یکصدوپنجاه اثر ازمعروفترین اثار منثور فارسی درموضوعات وژانرهای مختلف به داده هایی دست یافتند و آنها را درچنددسته طبقه بندی کردند حاصل کلی آن است که بیشتر این اثار به دستوریادرخواست کسی نوشته شده و کمتر بنا برعزم و خواست خود نویسنده بودها ست این امر بیشتر دلایل شخصی اجتماعی اقتصادی و حتی سیاسی داشته است که سعی شده دراین پژوهش به این چرایی ها و دلایل آن پرداخته شود

کلیدواژه ها:

آثار منثورفارسی ، دیباچه و دلایل تالیف

نویسندگان

حسین حسن پورآلاشتی

دانشیارزبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

احمد خلیلی

دانش اموخته دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه مازندران