نقدسیاست زدگی دررمان معاصر مطالعه موردی رمان سیاسی رازهای سرزمین من

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 718

فایل این مقاله در 34 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PLL-10-27_006

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1393

چکیده مقاله:

رمان سیاسی یکی ازاقسام ادبیات داستان فارسی با مولفه هایی خاص است که ازدیگر جریانهای داستان نویسی معاصرمتمایز است به دلیل ویژگی و ماهیت منحصربفرد این نوع ازداستانها و تعامل نزدیک با جامعه و وقایع اجتماعی و سیاسی روش تحلیل گفتمان انتقادی رویکردی مناسب درتحلیل این قسم ازادبیات داستانی است این رویکرد برهردوجنبه صورت و معنای متن توجه دارد و درتحلیل متنهای ادبی افزون برجنبه های صوری و واژگانی به عوامل گوناگون فرهنگی اجتماعی و سیاسی که درشکل گیری متن موثرند نظر دارد ازاین رو صاحبنظران این رهیافت معتقدند که درتحلیل متن صرفا با عناصر لغوی تشکیل دهنده جمله به عنوان عمده ترین مبنای تشریح معنی یعنی زمینه متن یاهمبافت سروکار نداریم بلکه فراتر ازآن به عوامل بیرون ازمتن یعنی بافت موقعیتی فرهنگی اجتماعی و غیره توجه داریم نورمن فرکلاف از نظریه پردازان تحلیل گفتمان انتقادی است که متون را درسه سطح توصیف تفسیر و تبیین بررسی می کند این شیوه هازتحلیل درتبیین و کشف دیدگاه های فکری نویسندگان و رویکردهای سیاسی و اجتماعی آنان روشی کارامد است چهارچوب نظری این پژوهش برمبنای رویکرد تحلیلی فرکلاف شکل گرفته است است روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و برمبنای رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی می کوشد باتامل و بازخوانش رمان رازهای سرزمین من نوشته رضابراهنی که ازبرجسته ترین رمان های سیاسی پس ازانقلاب اسلامی است حوادث مهم و جریان ساز سیاسی ایران را باتاکید برمسائل روانی شخصیت ها و عناصربرجسته حاضر درآ« همچون نشانه شناسی عنوان تصویرها و توصیف ها شخصیت های داستان کنشگر کنش پذیر راوی نحوه روایت پردازی طرح و درون مایه برتر داستان و .... بررسی و تحلیل کند

کلیدواژه ها:

رمان سیاسی ، تحلیل گفتمان انتقادی ، رازهای سرزمین من و رضا براهنی

نویسندگان

مصطفی گرجی

عضو گروه ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی و دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

سیدعلی سراج

استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور