تاثیرسمبولیسم درشیوه های بیانی اندیشه های نیمایوشیج

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 646

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PLL-10-27_003

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1393

چکیده مقاله:

دراین مقاله با مطالعه برخی رویکردهای سیاسی شاعران سمبولیست اروپایی و بازخوانی نحوه تعامل نیما با جریانهای روشنفکری زمانه خود به دنبال آن خواهیم بود تا نشان دهیم که جهت گیریهای سیاسی نیما ونوع رابطه او با ایدئولوژی هاوگفتمان های روشنفکری زمانه قرابت فراوانی با رویکردهای کلی حاکم براندیشه و عمل سمبولیست های اروپایی دارد به عبارت دیگر سمبولیست بودن نیما - البته نه به عنوان تنها مولفه تاثیر فراوانی برنوع موضع گیری ها و انتخابهای سیاسی اوداشته است دراین میان گفتمان های روشنفکری حاکم برزمانه ونوع مواجهه نیما با این گفتمان ها نیز نقشی تعیین کننده درتقویت این جهت گیری ها ایفا کردها ست

کلیدواژه ها:

نیما یوشیج ، شعر نو ، سمبولیسم و جریانهای روشنفکری

نویسندگان

محمد کمالی زاده

استادیارگروه علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

عباس منوچهری

دانشیارگروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

حاتم قادری

استادیارگروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس