بررسی و نقد کهن الگویی انه ایدویرژیل

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 634

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PLL-10-27_001

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1393

چکیده مقاله:

یکی ازرویکردهای مهم نقد ادبی نقد کهن الگویی است کهن الگوها شامل تصاویربالقوه ابتدایی و صورمثالی است کهدرناخودآگاه جمعی بشروجوددارد به اعتقادیونگ این عناصرمحصول تجربه همگانی است که درهمه نسلها تکرار شده است انه اید منظومه ای اساطیری است که ریشه درناخودآگاه جمعی رومی هادارد این اثر را میتوان بارویکردهای مختلف ازجمله رویکرد نقدکهن الگویی تحلیل و بررسی کرد بسیاری ازکهن الگوها ازجمله کهن الگوی قهرمان /آنیموس /پیردانا و سایه و چگونگی تبلور هریک ازیان کهن الگوها برشخصیت های داستان به عنوان مسئله اصلی پژوهش ارزیابی شد نتایج این تحقیق نشان میدهد که انه کهن الگوی قهرمان است که برای رسیدن بفرایند فردیت سه مرحله جستجو پاگشایی و بلاگردان رابا موفقیت پشت سرمیگذارد تابه خویشتن که غایت فرایند فردیت است دست یابد.کهن الگوی آنیموس برروان دیدون و کامیل فرافکنی شدها ست ونوس کهن الگوی پیرداناست که قهرمان داستان را درسراسر منظومه یاری دادها ست و درنهایت انه به مبارزه با تورنوس که سایه درونی اوست میرود و براوغلبه می یابد روش تحقیق تحلیل محتوا درچارچوبی نقد ادبی است بنابراین هدف پژوه شحاضرنقدکهن الگویی منظومه انه ایدویرژیل باتاکید برآرای یونگ است

نویسندگان

خدیجه بهرامی رهنما

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحدرودهن