آنالیز انرژی در تغییرکارآیی واحد تبدیل تولوئن به بنزن پتروشیمی اصفهان به واحد تبدیل بنزن به سیکلوهگزان با استفاده از تئوری پینچ

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 597

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MOBADEL-7-42_001

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1393

چکیده مقاله:

انتگراسیوان حرارتی یکی از مهمترین بخشهای هر فرایند است که با استفاده از آن به طور همزمان هزینه کاهش و راندمان فرایند افزایش مییابد. این مقاله شامل مطالعات تغییر کارآیی برای سیستم مبدلی واحد تبدیل تولوئن به بنزنTHDAپتروشیمی اصفهان است. به دلیل بالاتر بودن قیمت تولوئن نسبت به بنزن واحد تبدیل تولوئن به بنزن پتروشیمی اصفهان تعطیل شده است. تحقیقات نشان داده است که فرایند تبدیلبنزن به سیکلوهگزان قابلیت جایگزینی را با فرایند تبدیل تولوئن به بنزن خواهد داشت. در این راستا با کمک دانش طراحی مفهومی فرایند، جایگزینی تجهیزات این دو فرایند مورد بررسی قرارگرفت. در این مقاله پس از مرور کلی اینجایگزینی، برای فرایند جایگزین با کمک اصول پینچ شبکه ی مبدل طراحی خواهد شد و برای تمامی مبدلهای این فرایند مطالعاتی مثل ارزیابی مساحت مورد نیاز و همچنین مطالعاتبرای استفاد هی دوباره از مبدلهای موجود در پتروشیمی برای شبکه ی مبدل پیشنهاد شده، انجام خواهد شد. در نهایت با یکسری تغییرات در شبکه ی مبدل طراحی شده،جایگزینی مبدلهای موجود در پتروشیمی اصفهان امکانپذیر شده است و شبکه ی مبدل نهایی با استفاده از نرم افزارAspen energy analyzerشبیه سازی خواهد شد.

نویسندگان

فرشته اشرافی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، طراحی فرایندها، دانشکده ی فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان

مسعود بهشتی

استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده ی فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان