توسعه چرخه های تبریدتراکمی ساده بااستفاده ازمبردهای هیدروکربنی سازگاربامحیط زیست

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 691

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SHRAE-1-1_006

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1393

چکیده مقاله:

دردهه اخیرمسائل زیست محیطی مرتبط با گازهای گلخانه ای وتخریب لایه ازن سبب شده است تاتلاشهای گسترده ای به منظور یافتن جایگزین های مناسب برای مبردهای مصنوعی فعلی صورت میپذیرد امروزه مبردهای طبیعی به علت سازگار بودن با محیط زیست موردتوجه محققین قرارگرفته است درمیان موادطبیعی موجود هیدروکربن ها به علت فراوانی ارزان بودن و خواص مناسب ترموفیزیکی بیش ازسایرمواد طبیعی شانس مطرح شدن درآینده صنعت تبرید را دارند دراین تحقیق خواص ترمودینامیکی مبردهای هیدروکربنی متداول شامل R290پروپان R600aایزوبوتان وR1270 پوپیلن و عملکرد آنها دریک چرخه تبرید تراکمی ساده موردمطالعه قرارگرفته و نتایج حاصله باخواص و عملکردمبردهای مصنوعی رایج کنونی وهمچنین مبرد طبیعی R717امونیاک مقایسه شده اند نتایج نشان میدهند که دریک چرخه تبرید تراکمی ساده که دمای تبخیر مبرد دراواپراتور آن بین صفرتا-30 درجه سانتیگراد است مبردR1270 بهترین عملکرد را درمیان مبردهای هیدروکربنی داراست و دارای وضعیت بهتری نسبت به مبردهای مصنوعی می باشد مبرد R290 تقریبا هم ردیف مبردهای مصنوعی است ودراولویت بعدی قرارمیگیرد مبرد R600A ایزوبوتان درگستره دمایی تبخیر فوق عملکرد مناسبی ندارد و بههمین دلیل استفاده ازآن توصیه نمی گردد

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مصطفی مافی

استادیارگروه مهندسی مکانیک دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین

مرتضی شمالی

دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین