تعیین ویژگیهای هندسه ناپیوستگیها با استفاده ازتکنیک های پردازش تصویر دیجیتال

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 745

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEG-8-3_007

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1393

چکیده مقاله:

اندازهگیری درجای هندسه ناپیوستگیها در تودههای سنگی به روش دستی غالباً فرآیندی کند و خطرناک است. هم چنین در بسیاری از موارد قسمت بزرگی از رخنمون سنگ دور از دسترس است. بنا بر این دست یابی به روشی سریع و ایمن برای به دست آوردن پارامترهایهندسی ناپیوستگیها ضرورت دارد. برای این منظور، تکنیکهای توسعه یافته در حوزه پردازش تصاویر دیجیتال بسیار کارآمد و مفید هستند. از مزایای این روش نسبت به روشهایدستی میتوان به ایمنی بیش تر، سرعت بیش تر، توانایی برداشت تمامی درزهها و رخ دادن خطای کم تر در به دست آوردن دادهها اشاره کرد. در این روش با توجه به میزان اختلاف سطحخاکستری ناپیوستگیها با زمینه رخساره، ناپیوستگیهای موجود در رخساره سنگ آشکارسازی شده و بعضی از پارامترهای هندسی ناپیوستگیها به دست میآیند. مراحل سیستمآنالیز خودکار هندسه ناپیوستگیها شامل: 9. تهیه عکس از جبهه کار، 2. اعمال پیشپردازش بر روی تصاویر، 3. آشکارسازی لبهها با آشکارساز کنی، 4. توصیف لبهها با استفاده از شکارساز خط با تبدیل هاف، 5. تخمین دسته درزهها با استفاده از روشهای فازی و 6 به دست آوردن خصوصیات توده سنگ است. این مراحل در نرمافزار مطلب کد نویسی شدهاند به طوری که بعضی از پارامترهای هندسی ناپیوستگیها نظیر: فاصلهداری، چگالی درزهداری خطی، تداوم، زاویه اثر درزهها وRQDبه صورت خودکار به دست میآیند. در این مقاله روش پردازش تصویر دیجیتالی برای تعیین مقادیر پارامترهای هندسی ناپیوستگیها بر روی توده ای ماسه سنگی انجام گرفته است. نتایج این روش روی توده ماسه سنگی نشان میدهد که این رخساره دارای سه دسته درزه غالب به ترتیب با زوایای اثر7.55.155درجه اند.

نویسندگان

علیرضا یاراحمدی

دانشگاه یزد

سلیمان کاک ممی

دانشگاه یزد

جواد غلام نژاد

دانشگاه یزد

محمدتقی صادقی

دانشگاه یزد