مشکلات ناشی از درصد نشانه خمیری کم هسته سدهای خاکی بررسی موردی: سد دوستی استان خراسان رضوی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 860

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEG-8-3_002

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1393

چکیده مقاله:

در احداث هسته سدهای خاکی، به خاکی باخاصیت خمیری نسبتا زیاد و ضریب نفوذپذیری کم نیازاست که این خاک معمولا از منابع قرضه نزدیک سد تأمین می شود. ولی در بعضی مناطق خاک رس با چنین خصو صیاتی برای ایجاد هسته در دسترس نیست . هسته سدخاکی دوستی واقع دراستان خراسان رضوی از مصالح رسی سیلتی با خا صیت خمیری اندک است و از این قاعده مستثنا نیست . در این مقاله ابتدا نحو ه بررسی پتانسیل ترک خوردگی سدهای خاکی با هسته دارای پلاستیسیته کم با تکیه بر اول مکانیک خاک حالت بحرانی بیان می شود و سپس پایداری داخلی سد دوستی با استفاده از این روش بررسی شده است ومناطقی که مستعد ترک خورگی هستند بر مبنای معیار های مربوط شناسایی شده اند . نتایج این تحقیق نشان میدهند که براساس این روش دوناحیه دربالای هسته سدپتانسیل ترک خوردگی اند

کلیدواژه ها:

ترک خوردگی سد ، هسته سد با درصد نشانه خمیری کم ، سد دوستی ، حال بحرانی/FLAC

نویسندگان

احمدرضا مظاهری

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

علی نورزاد

دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی

محمدرضا امام

دانشگاه صنعتی امیرکبیر