تحلیل جامعه شناختی هویت اجتماعی دختران دانشجوی دانشگاه گیلان

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 633

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_YOUTH-3-3_006

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1393

چکیده مقاله:

در این مقاله به این پرسش اساسی پرداخته شده است که دختران دانشجو چه تعریفی از چگونگی هویت اجتماعی خویشتن در جامعه در حال گذار ایران دارند.از بررسی انتقادی ادبیات موضوع تحقیق و به خصوص با تأکید بر آرا ی آنتونی گیدنز در مورد مدرنیته و چگونگی هویت فردی و اجتماعی در عصر مدرن، اینفرضیه کلی استنتاج شده است که با تضعیف شالوده ها و ساختارهای سنهتی در جامعه در حال گذار ایران، دختران تلاش می کنند با حرکت به سمت مراجعهویت ساز غیرسنهتی، هویت اجتماعی غیرسنهتی را برای خود در جامعه تعریف نمایند.پژوهش، روی نمونه 389 نفر ی از دانشجویان دختر مشغول به تحصیل در دانشگاه گیلان به روش پیمایشی مورد آزمون و بررسی قرار گرفت. با توجه بهیافته های پژوهش به نظر می رسد دختران جامعه ما سعی دارند با اتکاء به مراجع هویت ساز غیرسنهتی چون تحصیل، شغل، کسب استقلال مالی از هویت اجتماعیسنهتی که توسط خانواده پدرسالار برای آنها تعریف شده است یعنی، هویت اجتماعی سنهتی گذار کنند و خودشان به صورت بازاندیشانه، هویت اجتماعیغیرسنهتی را برای خویشتن در جامعه تعریف نمایند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

جعفر زلفعلی فام

مربی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

مظفر غفاری

مربی گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور