جلوه ها و کارکردهای نمود فعل در زبان فارسی

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,074

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PLL-7-15_007

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1393

چکیده مقاله:

نمود از ویژگی های ساختاری و معناشناختی فعل است که در بین دستور زبان دانان ایرانی، نخستین بار در بحث ویژگی های فعل در زبان فارسی باستان ،مورد توجه پرویز ناتل خانلری قرار گرفته است. پس از آن این مبحث به دستور زبان فارسی معیار نیز راه یافت و در سال های اخیر در مقاله ها و نیز کتاب هایدرسی دستور زبان فارسی جنبه هایی از آن مطرح شد . با این همه در منابع یادشده تمامی جلوه ها و کارکرد های این مقوله چنان که باید تبیین نشده و درمواردی نیز با عناوین دیگری مورد بحث قرار گرفته است . تجربه نویسنده درتدریس دستور زبان نشان می دهد دانشجویان زبان و ادبیات فارسی یا تمایزیبین نمود و مقوله های زمان و وجه فعل ق ایل نیستند و یا به درستی جنبه ها و کار کرد های نمود فعل را در نمی یابند. این نوشته کوششی در تبیین جنبه ها و مرزهای مقوله دستوری نمود و انواع گوناگون آن در زبان فارسی معیار است.

نویسندگان

مریم مجیدی

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال