معجزات پیامبر اعظم در شعر فارسی

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 604

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PLL-5-9_004

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1393

چکیده مقاله:

به قول مولانا نامعقول بودن یا ورای طور عقل بودن تعالیم انبیا، اظهار معجزات را لازم کرده است. این معجزات در هر زمانه ای با سطح دریافت مخاطبان دعوتانبیا، انطباق و تناسب داشته است. قرآن کریم معجزه اصلی پیامبر اکرم(ص) محسوب می شود که معاندان و کافران به هماوردی و رقابت با آن فراخواندهشده اند (= تحدی)؛ در حالی که از قبل ناتوانی و شکست قطعی شان پیش بینی و یادآوری شده است. در عین حال به اقتضای احوال خاص، معجزات دیگری نیز ازایشان صادر یا به خاطر ایشان ظهور کرده است که در کتب سیره و حدیث و به تبع آن در متون ادب فارسی انعکاس یافته است.شاعران و عارفان ایرانی با زبان صریح و روشن در مضمون سازی های شاعرانه به این روایات پرداخته اند. در قالب های قصیده و مثنوی این مضامین پررنگ ترهستند و کمتر در ایجاد و خلق تصاویر به خدمت گرفته شد ه اند. درباره ذکر معجرات منتسب به حضرت ختمی مرتب باید گفت در این پژوهش صحت وسقم روایات مطمح نظر نبوده است و تنها انعکاس این روایت ها در شعر فارسی بررسی شده است و ذکر اصل روایت ها در شعر فارسی بررسی شده است و ذکراصل روایت به مثابه تأیید قطعی آنها نیست.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

احمد گلی

استادیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان