تحلیل عناصر داستانی در قصه های مقالات شمس تبریزی

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 537

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PLL-4-6_007

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1393

چکیده مقاله:

یکی از راه های شناخت و بررسی ابعاد هنری آثار ادبی پیشینیان، وارد شدن به دنیای حکایت ها و قصه های به کار رفته در آنهاست. کتاب تعلیمی عرفانیمقالات شمس تبریزی از آثاری است که در آن آموزه های عرفانی و اخلاقی با کمک گرفتن از حکایات و قصه ها بیان و تشریح شده است. در این مقاله کهفشرده ای از دستاوردهای یک پژوهش است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، قواعد حاکم بر قصه ها و حکایاتی که در مقالات شمس آمده است،بررسی و توضیح داده می شود که شمس تبریزی آگاهانه یا ناخودآگاه تا چه حد به عناصر داستانی که در ادبیات داستانی معاصر مطرح می شود، پایبند بودهاست. از این رو، مهم ترین عناصر داستانی مانند روایت، زاویه دید، گفت و گو، شخصیت، لحن، درونمایه و صحنه در بررسی حکایات شمس تبریزی طرح و بهمباحث مرتبط با آنها در تحلیل قصه ها توجه می شود.

نویسندگان

احمد رضی

استادیار دانشگاه گیلان

مهدیه فیض

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی