واژگان معرب فارسی در فرهنگ ریشه شناختی آکسفورد

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 656

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PLL-3-5_001

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1393

چکیده مقاله:

واژگان زبان فارسی در کنار واژگان بسیاری از زبان های دیگردر ادوار مختلف به روش های متنوع و یا دلایل گوناگون به حوزه زبان انگلیسی وارد شده اند و در فرهنگ های واژگان یا لغت نامه های مختلف به فراخور دامنه واژگان، به آنها نیز پرداخته شده است . فرهنگ ریشه شنا ختی آکسفورد که به عنوان یکی از معتبرترین فرهنگ های اختصاصی ریشه شناسی زبان انگلیسی شناخته می شود، به برخی از واژگان دخیل از زبان فارسی نیز پرداخته است . در این فرهنگ، تعدادی از واژگان فارسی که به عربی رفته، صورتی معرب یافته اند و سپس به زبان انگلیسی وارد شده اند، به اشتباه به عنوان واژه عربی ریشه یابی شده اند. امروزه مراجعه کنندگان به این فرهنگ معتبر واژگانی ، تحت تأثیر معرفی نادرست ریشه این واژگان در این فرهنگ معتبر چنین می پندارندکه این دسته از واژگان در اصل عربی بود ه اند، در حالی که مقاله حاضر نشان خواهدداد که این تلقی از ریشه شناسی این گونه واژگان درست نیست. در انجام این تحقیق مجموعه سی و هشت هزار واژه فرهنگ مذکور بررسی شده و مجموعا حدود نود واژه باریشه فارسی و حدود یکصد و شصت واژه با ریشه عربی معرفی شده است . با بررسی واژگانی که در این فرهنگ به عنوان واژگانی با ریشه عربی معرفی شده اند در می یابیم که حدود بیست واژه از این مجموعه نه واژگانی با ریشه عربی که واژگانی معرب با ریشه فارسی اند. برای تایید این ادعا ، ده فقره از این واژگان به شیوه تحلیلی توصیفی بررسی شده اند.

کلیدواژه ها:

فرهنگ ریشه شناختی آکسفورد ، واژگان معرب فارسی

نویسندگان

فردوس آقاگل زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

حسین داوری

کارشناس ارشد زبان شناسی