تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان بر توانمندسازی کارکنان شهرداری اصفهان در سال 1393

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 701

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FIMD01_282

تاریخ نمایه سازی: 4 آذر 1393

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش شناسایی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان حوزه فناوری اطلاعات شهرداری اصفهان بوده است. در این تحقیق بکارگیری فناوری اطلاعات به عنوان متغیر مستقل و توانمندسازی روانشناختی به عنوان متغیر وابسته و بر مبنای مطالعات اسپریتزر و در پنج بعد شایستگی، معنی دار بودو، موثر بودن، خودمختاری و اعتماددرنظرگرفته شده است این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شاامل 082 نفر از کارکنان حوزه فناوری اطلاعات شهرداری اصفهاو در سال 3۱۳۱ بوده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعیین حجم شده و تعداد 360 نفر از آنان بعنوان نمونه انتخاب گردیده است. در این تحقیق یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی تدوین شدهاست. داده ها از طریق دو پرسشنامه استاندارد توانمندسازی اسپریتزر و میشرا و پرسننامه محقق ساخته بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات جمع آوری گردیده و جهت تعیین روایی از نظر متخصصان مدیریت و سنجش همسانی درونی و برای پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که برای پرسشنامه بکارگیری فناوری اطلاعات و توانمندسازی کرکنان به ترتیب 0/89و0/87 محاسبه گردید

نویسندگان

سیدسعید انصاری فر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان، گروه مدیریت دولتی، اصفهان، ایران

احمدرضا رئیسی

دانشگاه اصفهان، گروه مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، اصفهان، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اورعی یزدانی حمید، (1390)، تواناسازی جابجایی پایگاه قدرت در سازمان ...
 • اسکات س. ژافه د، (1375)، تواناسازی کارکنان. ترجمه م ایران ...
 • صرافی زاده اصغر، (1388)، فناوری اطلاعات در سازمان(مفاهیم و کاربردها)، ...
 • وتن د اکمرون ک ا، (1387)، تواناسازی کارکنان. ترجمه ب ...
 • عبداللهی ب، نوه ابراهیمع، (1388)، توانمندسازی کارکنان: کلید طلایی مدیریت ...
 • یاری، حمید ضا، (1385)، مطالعه ای پیرامون وضعیت و الزامات ...
 • رضائی علی، (1384)، فناوری اطلاعات و ارتباطات. مجله جهان اقتصاد، ...
 • شوار، رابرت، کیمبرلی، پائول، (1379)، تکنولوژی اطلاعات و تسهیل تجارت ...
 • فیه نظام الدین، سرافزار لیلا، (13، آینده‌نگری در انتقال تکنولوژی ...
 • Geisler D, (2005), The next level in employee empowerment quality ...
 • Greasley K, Bryman A, Dainty A, Price A, Naismith N, ...
 • Lucas Jr HC., (1995), Information System Concepts for Management. New ...
 • Legris P, Ingham J, Collerette P.(2003), Why do people use ...
 • Niu Y..(2010), The impact of information technology on supply chain ...
 • Ghazavi GH, Valiii AA., (2004), Survey the role of ICT ...
 • Rasouli Nejad E, Noori M., (2009), The effect of information ...
 • Forester N, (2012), Leadership & Organization Development Journal, Vol 21. ...
 • UCLA, (2002), Center of C ommunication Policies, Internet Study, Available ...
 • Vecchio, R, (2003), Organizational behavior, fourth edition, Horcourt, P:10)4 ...
 • Tubbs. S and Moss. S, (2000), Human commun ication , ...
 • Rue. L and Byars. L, (2003), Management, 10th edition, Mc ...
 • Lussier. R, (2002), Human relations in organizations, Fifth Edition, McGraw-Hil ...
 • Thomas, K.W and Velthouse. B.A, (1990), Cognitive element of empowermen: ...
 • Spritzer. Gretchen, (1995), "Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, Measurement ...
 • Appelbaum SH, Hongger K., (1998), Empowerment: a contrasting overview of ...
 • Speritzer. G, Mishra A., (1997), Psycological empowerment in the work ...
 • Ozbebek A, Toplu EK., (2011), Empowered employees knowledge sharing behavior. ...
 • Badah A., (2012), Relationship between the knowledge management processes and ...
 • Alomiyam NR, Alraja MN., (2013), The Effect of information technology ...
 • Khallaghdoost Nejati F, Rajeiyan K, Hajati R, Safari HR., (2013), ...
 • نمایش کامل مراجع