ارزیابی ارتباط بین کارآفرینی و ویژگیهای انفرادی خلاقیت مطالعه موردی: شرکت سبحان سازه اطلس

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 759

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FIMD01_175

تاریخ نمایه سازی: 4 آذر 1393

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خلاقیت و کارآفرینی انفرادی در سطح شرکت سبحان سازه اطلس می باشد. روش تحقیق همبستگی است که با استفاده از ابزار پرسشنامه خلاقیت و کارآفرینی و همچنین مطالعات کتابخانه ای، به منظور جمع آوری اطلاعات تحقیق، به صورتمیدانی اجرا شده است.روایی صوری توسط متخصصان مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه ها توسط آلفای کرونباخ محاسبه شد. بمنظور آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که: بین خلاقیت کارکنان و ریسک پذیری متعادل، کانون کنترل، سلاست فکری، عملگرایی، رویا پردازی و چالش طلبی آنها رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد . اما بین خلاقیت و نیاز به موفقیت ارتباط معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه ها:

خلاقیت ، کارآفرینی ، شرکت سبحان سازه اطلس

نویسندگان

شکوفه اعتبار

عضو هیات علمی، آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

کاوه اصغری

کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش سازه، شرکت سبحان سازه اطلس

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • انصاری م وسلمانی زاده 5ع.138."بررسی عوامل محیطی موثر برتوسعه کارآفرینی ... [مقاله ژورنالی]
 • _ حقایق س. 1380."ویژگی های سازمان صنعتی خلاق ونوآور" .مجله ...
 • زارعی، حسن.(133)." خلاقیت و نوآوری" دانش مدیریت، ‌شماره .24 ...
 • شهرآرای، مهرناز، مدنی پور، رضا.(1375)" سازمان خلاق ونوآور"، مجله دانش ...
 • شهسواری، احسان.(1390)." مروری برکرآفرینی باتکیه برکارآفرینی سازمانی"، مجموعه مقالات همایش ...
 • مبانی کارآفرینی و طرح کسب و کار [مقاله کنفرانسی]
 • فخاریان، ا (1381)، تواناسازی کارکنان، ماهنامه تدبیر، ش 129، ص ...
 • فخیمی، فرزاد.(379 1).سازمان ومدیریت (تئوری ها، وظایف و مسئولیت ها)، ...
 • قادری.138." بررسی رابطه بین مهارت های کارآفرینانه مدیران واربخشی سازمانی ...
 • قاسم زاده ف.1383." خلاقیت وشیوه های پرورش آ ندرسالهای پیش ...
 • کردایجادالله ودیگران .1384." طراحی ساختارسازمانی ومراکز وآموزشگاه های کارآفرینی درکشور" ...
 • _ بررسی رابطه بین کاربرد مدیریت دانش توسط اعضای هیات ...
 • قیمی، سیدمحمد.(1383). _ عوامل موثربرکارآفرینی سازمانی درسازمان های بش خدمات ...
 • نوروزی، مجتبی.(384 1). _ بررسی ارتباط میان عوامل روانشنا ختی، ...
 • هاشمی، سمیرا(1386)" بررسی رابطه مدیریت زمان با خلاقیت مدیران آموزشگاه ...
 • Adonisi, M(2003), "the relationship ...
 • Ackerman's, vanderhorest, H.2002. .Managing IT infra-structure standardization _ manufacturing firm". ...
 • Fifer. J. Labs', R. 2001. "The role of management information ...
 • Antoncic, B. & Hisrich, R.D.(2001) _ Entrepren eurship: "Construct Refinement ...
 • Cornwall, J R and Perlman, B, (1990). _ Organizational Entrep ...
 • نمایش کامل مراجع