ارتباط بین درگیری مصرف کننده، دانش محصول و رفتار خرید ناگهانی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,390

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FIMD01_123

تاریخ نمایه سازی: 4 آذر 1393

چکیده مقاله:

خرید آنی (ناگهانی) یا بدون برنامهریزی یکی از جنبههای رفتاری مصرفکننده استکه نکته جالب و مهمی برای درکفعالیتبازاریابیدربردارد. هدفاز انجام این پژوهش بررسی رابطه بین درگیری مصرفکننده با محصول، دانش محصول و خرید آنی است. جامعه آماری، مشتریان سه فروشگاه زنجیرهای در شهر کرمان بودند که به دلیل نامحدود بودن تعداد مشتریان، نمونهای به حجم 384 نفر انتخابشد. برایتجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزارSPSS و رگرسیون استفاده شد . در ای ن مطالعه از درگیری مصرفکننده با محصول بهعنوان متغیر مستقل، دانش محصول بهعنوان متغیر میانجی و رفتار خرید آنی بهعنوان متغیر وابسته استفادهشده است . از طریق آنالیز رگرسیون مشخصشد که هرچه درگیری مصرفکننده با محصول بیشتر باشد دانشمحصول و رفتار خرید آنی بیشتر است و درگیری به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر رفتار خرید آنی تأثیر دارد. در آخر کاربردهایی برای مدیران و محققان مورد بحثقرار گرفت.

کلیدواژه ها:

درگیری مصرفکننده ، رفتار خرید آنی ، دانش نسبت به محصول

نویسندگان

علی ملاحسینی

استاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

فروغ موسی علی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • امیرشاهی، م، ا. و هوشمندی، ن.، (138)" بررسی رابطه بین ...
 • -سهرابی، ره صمدی، ع. و یوسفی فرد، ا. (1391) " ... [مقاله کنفرانسی]
 • آ. صدی، م. (1382) " رفتار مصرف‌کننده" تهران، انتشارات آییز، ...
 • ، خاکی، غ. (1388) " روش تحقیق با رویکردی به ...
 • Rook, D. W, (1987), :The buying impulse. Journal of Consumer ...
 • Vohs, K. D.and Faber, _ J, (2007), : Spent resources: ...
 • Lin, F. R., (2002), _ A study of the information ...
 • Kapferer, J.N. and Laurent, G., (1985), :Consumer involvement profiles: d ...
 • Bloch P. H. and, Ridgway, N. _ and Sherrell, D. ...
 • Shim, S.. and Gehrt, K. C., (1996), _ Hispanic and ...
 • Clark, P. W., Martin, C. A. and Bush, A. J.. ...
 • Kollat, D. T. and Willett, R. P., (1969), :Customer impulse ...
 • نمایش کامل مراجع