ارزیابی روند درازمدت پارامترهای اقلیمی و تبخیرتعرق مرجع در اقلیم مدیترانه ای زاگرس شمالی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 661

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SDRNR01_097

تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1393

چکیده مقاله:

در این پژوهش، روند دراز مدت 2009-1987 میلادی پارامترهای اقلیمی دمای هوا، سرعت باد، رطوبت نسبی هوا و همچنین تبخیرتعرق مرجعET0 در دو مقیاس فصلی و سالانه، با استفاده از دادههای هواشناسی ایستگاه همدیدی اسلامآباد غرب، واقع درناحیه رویشی زاگرس شمالی بررسی شدET0با استفاده از رابطه فائو-پنمن-مانتیث محاسبه و از آزمون منکندال جهت بررسی معنیدار بودن روند بلندمدتET0و پارامترهای موثر بر آن استفاده شد. در این ایستگاه متوسط پارامترهای دمای سالانه13/7 درجه سانتیگراد، بارش474/8میلیمتر، رطوبت نسبی 00 درصد، سرعت باد 2 متر بر ثانیه و ساعات آفتابی8/7ساعت در روز به دست آمد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که در دهه اخیر پارامتر دمای هوا، سرعت باد، رطوبت نسبی هوا وET0افزایش و بارش کاهش یافته است. روند دمای هوا در مقیاسهای مورد پژوهش مثبت، ولی غیر معنیدار است. روند رطوبت نسبی در دو مقیاس مورد مطالعه بهجز در مورد فصل زمستان در مقیاس فصلی صعودی و در فصل تابستان در سطح یک درصد معنیداراست. پارامتر سرعت باد در سری زمانی سالانه و فصلی صعودی و در مقیاس سالانه و فصل زمستان در سطح یک درصد، در فصول تابستان و پاییز در سطح پنج درصد و در فصل بهار در سطح 10 درصد معنیدار است. در مقیاس سالانه و فصلی، روندET0صعودی و در مقیاس سالانه و فصل تابستان روند معنیدار در سطح پنج درصد و در فصل بهار در سطح معنیدار 10 درصد مشاهده شده است. با توجه به اینکه ناحیه رویشی زاگرس جزء اکوسیستمهای مهم کشور به لحاظ اکولوژیک است، تغییرات پارامترهای اقلیمی و افزایش0به شدت بر این اکوسیستم اثرگذار است و بنابراین لازم است تحقیقاتی مشابه به منظور شناخت بهتر عوامل اثرگذار بر این اکوسیستم شکننده و تاثیرات آن عوامل بر نرخ خشکسالی و منابع آب انجام شود

نویسندگان

آوازه دولتشاهی

دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

پدرام عطارد

دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

سیدمحمدمعین صادقی

دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

قوام الدین زاهدی امیری

استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • دین‌پژوه، ی (1389) بررسی روند تبخیرتعرق پتانسیل ماهانه گیاه مرجع ...
 • سبزی‌پرور، ع. و شادمانی، م (1390). تحلیل روند تبخیر و ...
 • عطارد، پ.، صادقی، س.م.م.، فتحی‌زاده، ا.، مطهری، م.، راهبری سی‌سخت، ...
 • علیزاده، 1 (1388). اصول هیدرولوژی کاربردی، آستان قدس رضوی، دانشگاه ...
 • مدرسی، ف، عراقی‌نژاد، ش.، ابراهیمی، ک. و خلقی، م (1389، ...
 • مصدق، احمد (1389). گرم شدن کره زمین و بحران محیط ...
 • Allen, R.G., Periera, L.S., Raes, D. and Smith, M (1998). ...
 • Bandyopadhay, A., Bhadra, A., Raghowanshi, N.S. and Singh, R (2009). ...
 • Chakraborty, SH., Chaub, U.C., Pandey, R.P. and Mishra, S.K (2013). ...
 • Dinpashoh, Y., Jhajharia, D., Fakheri-Fard, _ Singh, V. and Kahya, ...
 • Dongsheng, ZH., Du, ZH., Shaohong, W. and Zhengfang, W (2007). ...
 • Goyal, R.K (2004). Sensitivity of evap otranspiration to global warming: ...
 • Hess, T.M (1998). Trends in reference _ vapo transpiration in ...
 • Jones, P.D. and Briffa, K.R (1992). Global surface air temperature ...
 • Kendal, M.G (1975). Rank Correlation Methods, Griffin, London, United Kingdom. ...
 • Mamn, H.B (1945). Nonparametric tests against trend, Econometrica, 13: 245-259. ...
 • Nandagiri, L. and Kovoor, M (2005). Sensitivity of the food ...
 • Tabari, H., Marofi, S., Aeini, A., Hosseinzadeh Talaee, P. and ...
 • Wang, Y., Jiang, T., Bothe, O. and Fraedrich, K (2007). ...
 • Xu, C., Gong, L., Jiang, T., Chen, D. and Singh, ...
 • Zhang, Y., Liu, CH., Tang, Y. and Yang, Y (2007). ...
 • نمایش کامل مراجع