برآورد تغییرات کربن آلی خاک در اکوسیستم چمنزار با استفاده از مدل CENTURY

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 823

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SDRNR01_043

تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1393

چکیده مقاله:

کربن آلی خاک با تحت تاثیر قرار دادن تهویه خاک و همچنین به عنوان یک مخزن اصلی و منبع ذخیره مواد غذایی گیاهی برکیفیت خاک موثر است. اطلاعات محدودی در مورد تغییرات دراز مدت کربن آلی خاک در سیستمهای چمنزار در دسترس است.مدل شبیهسازیCENTURYفرصتی برای پیشبینی بلند مدت روند تغییرات کربن آلی خاک مبتنی بر روابط ریاضی در طی چرخه کربن در سیستمهای گیاه- خاک ارائه میدهد. اهداف این مطالعه ارزیابی توانایی مدل CENTURYبرای شبیهسازی پویایی کربن آلی خاک و همچنین بررسی و مقایسه اثر سناریوهای مختلف مدیریتی بر میزان کربن آلی خاک در اکوسیستمهای چمنزار میباشد. شبیهسازی مدلCENTURY در دهگلان نشان میدهد که سیستمهای چمنزار میتوانند بهعنوان یک سینک خدمت کنند. مدل تخمین میزند که مقدار کربن آلی خاک حدود 23 تا 32 میلی گرم در 1هکتار در 0 تا 20 سانتی متر زیرسطح خاک پس از حدود 30 سال کاهش یافت. دادههای آزمایش خاک از بخشهایی از چمنزارهای روستای بلدستی در دهگلان برای مقایسه با نتایج شبیهسازی مورد استفاده قرار گرفت. مدل تجمع کربن آلی شبیهسازی شده را در مقایسه با کربن آلی خاک مشاهده شده، با ضریب رگرسیون0/84 به خوبی نشان میدهد. نتایج نشان میدهد که مدلCENTURYرا میتوان برای شبیهسازی تغییرات کربن آلی خاک در اکوسیستمهای چمنزار و دارای پتانسیل برای مقایسه ترسیب کربن تحت شرایط مختلف مدیریتی مورد استفاده قرار داد

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فاطمه ونائی

دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان

پرویز کرمی

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان

حامد جنیدی جعفری

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان

کمال نبی الهی

استادیار گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • سلطانی، ا. 1388. مدل سازی ریاضی در گیاهان زراعی. انتشارات ...
 • سلطانی، ا، قلی‌پور، م. و حسین‌زاده، آ. :SBEET .1384 یک ...
 • کرمی، پ. 1389. شبیه‌سازی عملکرد اکوسیستم‌های مرتعی غرب ایران با ...
 • Burke, I.C., Schimel. D.S., Yonker. C.M., Parton. W.J., Joyce. L.A., ...
 • Carter, M.R., Parton, W.J., Rowland, I.C., Schultz, J.E., and G ...
 • Hammer, G.L., and R.C. Muchow. 1994. Assessing climatic risk o ...
 • Lambin E.F., and H.Geist. 2006.Land use and Land-cover change local ...
 • Metherell, A.K., Harding, L.A., Cole, C.V. and W.J. Parton, 1993. ...
 • Parton, B., Ojima, D., Grosso. D.S., and C. Keough, 2000. ...
 • Parton, W.J., and P.E. Rasmussen, 1994. Long-term effects of crop ...
 • Parton, W.J., D.S. Schimel, C.V. Cole, and D.S. Ojima. 1987. ...
 • _ _ _ _ _ Quantitative methods to evaluate _ ...
 • _ Li, Xiaomei Li, Yongsheng Feng. 2012. Comparing predictions of ...
 • Trumbmore , S. E., Davidson , E. A, Barbosa de ...
 • نمایش کامل مراجع