بررسی تاثیر کربناسیون بر خصوصیات دوامی ملات های حاوی پوزولان مصنوعی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 571

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCICI10_055

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

چکیده مقاله:

امروزه مواد و مصالح پایه سیمانی از جمله پرکاربردترین مصالح در صنعت ساختمان هستند و دوام آنها در محیط های مختلف بسیار حایز اهمیت است، چرا که لازمه توسعه پایدار استفاده از مواد و مصالح بهینه و بادوام می باشد. پیشرفت صنایع و سوزاندن سوخت های فسیلی از یک طرف و کاهش سطح جنگل های کره زمین از سوی دیگر باعث افزایش غلظت گاز کربن دی اکسید در جو شده است. ازین رو یکی از پدیده های رایجی که در بتن رخ می دهد، پدیده کربناسیون است. در این پژوهش، نمونه های ملاتی پایه سیمانی با نسبت های آب به سیمان 0.4 ، 0.44 و 0.485 ساخته شده است. این طرح ها یک سری نمونه شاهد با سیمان پرتلند نوع 1 و دوسری دیگر با استفاده از مواد جایگزین سرباره و میکروسیلیس ساخته شده اند تا اثر استفاده از پوزولان های مصنوعی بر دوام بتن علی الخصوص کربناسیون مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش برای تعیین خواص مکانیکی و میزان پیشرفت هیدارسیون از آزمایش مقاومت فشاری و برای تعیین خواص دوامی نمونه ها نیز از آزمایش های جذب آب مویینه، مقاومت الکتریکی و سنجش عمق نفوذ کربناسیون استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که سرباره و میکروسیلیس به ترتیب مقاومت فشاری کمتر و بیشتری نسبت به نمونه های شاهد از خود نشان می دهند. همچنین استفاده از پوزولان های مصنوعی باعث افزایش مقاومت الکتریکی نمونه ها در همه ی نسبت های آب به سیمان می شود و میکروسیلیس عملکرد بهتری در این زمینه از خود نشان داده است. همچنین پدیده کربناسیون باعث افزایش مقاومت الکتریکی نمونه ها در همه ی طرحها شدهاست. در خصوص ضریب جذب آب مویینه نمیتوان اظهار نظر قطعی کرد، در برخی طرح ها بکار بردن پوزولان های مصنوعی باعث افزایش و در برخی طرح های دیگر باعث کاهش ضریب جذب آب مویینه شده است.

نویسندگان

علی اکبر رمضانیانپور

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

سعید صدیقی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران و محیطزیست، گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

مازیار کاظمیان

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران و محیط زیست، گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

فرناز بهمن زاده

دانشجوی دکترا مهندسی عمران و محیط زیست، گرایش مهندسی و مدیریت ساخت