محاسبه شتاب، طیف خطر یکنواخت، جدایش خطر لرزه ای و زمین لرزه کنترل کننده در ساختگاه سد بایچه باغ به روش احتمالی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 867

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMSM01_155

تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1393

چکیده مقاله:

این مقاله به منظور بررسی و انجام مطالعات لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و تحلیل خطر زمین لرزه گستره 150 کیلومتری سد مخزنی بایچه باغ در شمال غرب شهرستان ماه نشان مورد توجه قرار گرفته است. این بررسی ها شامل شناسایی چشمه های لرزه زا و برآورد پارامترهای لرزه خیزی می باشند. براساس این مطالعات بیشینه مقادیر شتاب و طیف خطر برای مؤلفه افقی به روش احتمالی در ساختگاه سد محاسبه گردیده است. علاوه بر آن جدایش خطر لرزه ای به منظور تعیین زمین لرزه کنترل کننده برای بیشینه شتاب و پریودهای 0/2، 0/5، 2 و 4 ثانیه انجام پذیرفته است.

کلیدواژه ها:

سد مخزنی بایچه باغ ، چشمه لرزه زا ، طیف خطر ، جدایش خطر لرزه ای ، زمین لرزه کنترل کننده

نویسندگان

هادی جراحی

دانشکده علوم زمین، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

محمد جلالی

دانشجوی دکتری، دانشکده معدنی و متالولورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

هادی فرهادیان

دانشجوی دکتری، دانشکده معدنی و متالولورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران