بررسی مقایسه ای نارساییهای شناختی دربیماران مبتلا به اختلال افسردگی باافراد عادی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 624

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HEALTH01_067

تاریخ نمایه سازی: 7 آبان 1393

چکیده مقاله:

علایم و نشانه های بیماران افسردگی پیامدفعال شدن طرحواره های شناختی منفی می باشد پژوهش حاضر باهدف مقایسه مولفه های نارسایی های شناختی دربیماران افسرده با افراد عادی انجام گرفت روش پژوهش حاضر علی مقایسه ای بود برای این منظور به مراکز مشاوره یاوران رشد پویش و بزرگمهر درشهرتبریز مراجعه و ازبین مراجعه کنندگان افرادی که براساس مصاحبه بالینی ساختاریافته و برپایه ملاکهای تشخیص درویر است چهارم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی DSM- IV توسط روانپزشک وروانشناس متخصص تشخیص افسردگی دریافت کرده و حاضر به همکار یبودند 30نفر مبتلا به اختلال افسردگی و 30نفر افرادعادی به روش هدفمند و داوطلبانه انتخاب و دامنه سنی افراد از20تا48 سال بودسپس این دوگروه به پرسشنامه ی نارسایی های شناختی پاسخ دادندو داده ها با استفاده ازروش آماری تحلیل واریانس چندمتغیره MANOVA تحلیل گردید یافته ها نشان دادند که ازمولفه های نارساییهای شناختی: حواسپرتی ، حافظه ، اشتباهات سهوی عدم یاداوری اسامی دربیماران افسرده بطورمعنی داری بیشتر ازافراد عادی میباشد همچنین نتیجه پژوهش نشان داد بین دوگروه درمولفه های نارسایی های شناختی تفاوت معنی داری وجود دارد P<0/000 براساس نتایج این پژوهش توجه به اهمیت و نقش شناخت و بررسی نارسایی های شناختی میتواند به بهبود سلامت روان و کاهش خطاهای شناختی درافراد افسرده منجر شود

نویسندگان

ساناز صادق زاده نوبر

کارشناس ارشدروانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز گروه روانشناسی تبریز ایران

فریبا ستارپور

کارشناس ارشدروانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز گروه روانشناسی تبریز ایران

عزت اله احمدی

استادیارگره روانشناسی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • امانی فیروز، سهرابی بهرام _ صادقیه سعید، مشعوفی مهرنا، (1383)بررسی ...
 • بررسی رابطه بین فراشناخت و نارسایی های شناختی در سالمندان [مقاله ژورنالی]
 • احمدی، احمد وسماواتی، طاهره.(1379). مقایسه حافظه وشناخت دربیماران افسرده، وسواس ...
 • براتی، هاجر و عریضی، حمیدرضا.(1389). مقایسه نارسایی های شناختی ومولفه ...
 • حق شناس، حسن و نقشواریان، مجتبی.(2013). مقایسه فعالیت های شناختی ...
 • حسن شاهی، حسن وگودرزی، محمدعلی.(1383). اثرخلق برعملکرد سیستم حافظه، فصلنامه ...
 • دادستان، پریرخ.(1387). روانشناسی جنایی، تهران، جلد1. انتشارات سمت. ...
 • عشایری.(1373). اثرات عامل خلق دریادآوری واژه ها، مجله پژوهشهای روانشناختی، ...
 • مزینانی، ربابه، حاج سیدجوادی، سیدعلیرضا، افشاری، رامین و اسلامی، محمدرضا.(2013). ...
 • هالجین، ریچاردپی و ویتبورن، سوزان کراس، ترجمه سیدمحمدی، یحیی. (1387).آسیب ...
 • Beck, A.T. (1967). Cognitive Therapy and the Emotional Disorders. New ...
 • Broadbent, D.E., Cooper, P.J., Fitzgerald, PF., &amp; Parkes, K.R. (1982).The ...
 • Doorn , R.R.A., &amp; Lang, J.W.B. (2010). Weijters T.Self -reported ...
 • Fink, A. (2005). Event-related d esynchronizati _ in EEG during ...
 • Hassanzadeh Taheri MM, Mogharab M, Akhbari H, Ryysvn, MR, Hassanzadeh ...
 • Kaplan, L., &amp; Harold, M.D. (1998). Synopsis of psychiatry , ...
 • Larson, GE., &amp;Merrit, CR.(1 991). Can accidents be predicted. An ...
 • MacDonald, P.A., Antony, M.M., MacLeod, C.M., &amp; Richter, M.A. (1997). ...
 • Mecacci, L., &amp; Righi, S. (2006). Cognitive failures , metacognitive ...
 • Rachman, S.A. (2002). Cognitive Theory of Compulsive Checking. Behavior research ...
 • Sher, k.G., Frost, R.O., &amp; Otto, R.(1 983).Cognitive deficits in ...
 • Tolin, D.F., Abramowitz, J.S., Brigidi, D., Amir, N., Street, G.P., ...
 • نمایش کامل مراجع