بررسی نقش ویژگیهای شخصیتی وظیفه شناسی، روان رنجوریی، برونگرایی دررفتارهای پرخطردانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 745

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HEALTH01_040

تاریخ نمایه سازی: 7 آبان 1393

چکیده مقاله:

هدف ازانجام این پژوهش بررسی نقش ویژگیهای شخصیتی وظیفه شناسی روان رنجوری برونگرایی دررفتارهای پرخطر دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بود جامعه اماری این پژوهش تمامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بود که به تعداد 200نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند برای جمع آوری داده های ازپرسشنامه های رفتارهای پرخطر و پنج عاملی شخصیت استفاده شد برای تحلیل داده ها روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره به کاررفت نتایج نشان داد که دردانشجویان ویژگیهای روان رنجورخویی وظیفه شناسی با رفتارهای پرخطر رابطه منفی و معناداروویژگی برونگرایی بارفتارهای پرخطر رابطه مثبت و معنی داروجود دارد همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای برون گرایی وظیفه شناسی و روان رنجورخویی تبیین کننده رفتارهای پرخطر دانشجویان است

نویسندگان

سعید ویسی کهره

روانشناس تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان ایران

صدف ایمانی

روانشناس تربیتی مرکزکاهش آسیبهای اجتماعی اراک ایران

طیبه جوادی ممتاز

روانشناس تربیتی و آموزگارآموزش پرورش استان همدان

یوسف مرادحاصلی

روانشناس تربیتی و آموزگارآموزش پرورش استان ایلام

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • کاظمینی، تکتم. مدرس غروی، مرتضی.(1392). رابطه بین ویژگی های شخصیتی ...
 • شفیعی تبار، مهدیه. خداپناهی، محمدکریم و صدق پور، صالح. (1387). ...
 • اسکندری، حسین. اشرف آبادی. عرب بافرانی، حمیدرضا. نقوی، محمد. (1391). ...
 • شکری، امید. دانشور پور، زهره. عسگری، اعظم.(1387). تفاوت‌های جنسیتی در ...
 • شکری، امید. کدیور، پروین. دانش پور، زهره. (1386). ارزیابی دانشجویان ...
 • Boyer, TW. (2006). The development of risk-taking: A multip erspective ...
 • Buelow, MT.(2005).The Influence of Cognitive, Personality and Social Variables: Predicting ...
 • Dole, C. Schroeder, RG. (2001). The impact of various factors ...
 • McShane, S. L, Von-Glinow, M.A. (2003). Organizational behavior: emerging realities ...
 • Ivancevich, J. M. & Matteson, M. T. (2002). Organizational behavior ...
 • Costa. P.T. & Mccrae. R. R .(1992). Normal Personality assessment ...
 • Nicholson, N. Soane, E. Fenton-O 'Creevy, M. William, P.(2005). Personality ...
 • Vollrath, M. Torgersen, S.(2002). Who takes health risks? A probe ...
 • Ghorbani, N., Gharamaleki, A., & Watson, p. J .(2005). Hilosophy, ...
 • Hoyle, R.H. Fejfar, M.C. Miller, J.D.(2000). Personality and sexual risk ...
 • Goodwin, R. D. & Gotlib, I. H. (2004). Gender differences ...
 • Anic, G. (2007).The Association between Personality and Risk Taking. [Dissertation]. ...
 • Malouff, J.M. Thorsteinsson, E.B. Schutte, N.S.(2006). The five-factor model of ...
 • Terrancciano, A. Lockenhoff, C.E. Crum, R.M. Bienvenu, O.J. Costa, P.T.(2008). ...
 • Ruiz, M.A. Pincus, A.L. Dickinson, K.A.(2003). NEO PI-R predictors of ...
 • نمایش کامل مراجع