تشخیص سریع مولکولی لیستریامنوسیتوژنز به روشPCRبااستفاده از ژن hlyA

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 693

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJMM-3-2_002

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1393

چکیده مقاله:

زمینه و اهدا ف : در حال حاضر روش استاندارد برای تشخیص لیستریا مونوسیتوژن ز کشت می باشد. به علت این که در خوراک دام از آنتی بیوتیک استفاده می شود و این باکتری داخل سلولی می باشد حساسیت کشت به شدت کاهش م ی یابد. بهعلاوه، تشخیص با این روش بیشتر از ۳۶ ساعت طول می کشد. لذا، دست یابی به آزمونی که بتواند در هر شرایطی وجود لیستریا مونوسیتوژن ز را در نمونه بالینی نشان دهد، ارزشمند می باشد. هدف این مطالعه تشخیص سریع مولکولی لیستریا مونوسیتوژن ز به روش PCRبا استفاده از ژنhlyAبود.یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که سویه استاندارد محصول مورد نظر را تولید می نماید. در حقیقت، جفت پرایمر انتخاب شده محصولی در اندازهbP210 تولید می کند. آزمایش اختصاصیت نشان داد که روش حاضر با هیچ یک از باکتری های غیرهدف واکنش نشان نمی دهد. بررسی حساسیت نشان داد که حد نهایی تشخیص DNAلیستریا مونوسیتوژنز در این روش۵۰۰fgمی باشد نتیجه گیری : نتایج بهینه سازی نشان داد که روش PCRبه کار رفته در این مطالعه از سرعت، حساسیت و اختصاصیت لازم برخوردار است و نتیجه نهایی در کمتر از سه ساعت بدست می آید. به کارگیری این روش در آزمایشگاهها تشخیص لیستریامونوسیتوژنز را امکان پذیر می نماید

نویسندگان

علی نجفی

مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..(عج)

مهدی قربانعلی زادگان

مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..(عج)

حمیدرضا توکلی

گروه تغذیه مرکز تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)

علی احمدی

مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..(عج)