امواج بلند ناشی از طوفان در دریای عمان

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 5,637

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFD08_010

تاریخ نمایه سازی: 1 اردیبهشت 1386

چکیده مقاله:

امواج بلند مورد نظر امواجی هستند که دارای پریود بلند و در عین حال متفاوت از امواج جزر و مدی می باشند . مطالعه این امواج بلند در سواحل جنوبی ایران ،دریای عمان ، از نظر کشتیرانی و شیلات و غیره اهمیت زیادی می تواند داشته باشد بویژه هنگامی که با امواج جزر و مدی همراه می شوند . در غالب حرکت امواج بلند ساحلی ( امواج کلوین ) ، حرکات موجی با پ ریود بلند ناشی از طوفان ( نیروی واداشته جوی ) در دریای عمـان مطالعه و بررسی می شود . میباشد که گاهی منجر به پدیده های جوی ـ اقیانوسی β امواج کلوین در سواحل ناشی از اثر کوریولیس و در مناطق استوایی ناشی از اثر بارز در حرکات جو و اقیانوس ( مثل پدیده النینو ) می شوند . مطالعه مذکور نشان می دهد که تعداد یک یا دوپدیده ممکن است در سال رخ دهد که اغلب در فصلهای تابستان و بهار رخ می دهند کـه اح تمالاً با مونسون مقارن است نمونه پریود آنها دو تا چهار روز و دامنه آنهادرسواحل ایران ١٠ ـ ٤٠ سانتیمتر است . در اغلب امواج بلند نظیر امواج کلوین می توان تاثیر گذاری پیشینه آنها را در نواحی ساحلی توجیه نمود . د . و نوع موج بلند مشـاهده ـی شو دکه یک نوع آن موج کلوین و نوع دیگر آن که از غرب به شرق حرکت می کند در اثر حرکت کم فشارهای جوی است که به طـرف شرق حرکت می کنند . در این مطالعه خواص این امواج که از مطالعه تغییرات سطح آب برای مدت دو سال بدست آمده ، ارائه خواهد شد .

نویسندگان

محمدرضا خلیل آبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک دریا

بیدختی

دانشیار موسسه ژئوفیزیک موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران،گروه فیزیک فضا

محمد نظریان

هیات علمی مرکز ملی اقیانوس شناسی