بررسی وضعیت سوانح ریلی در چند کشور توسعه یافته و مقایسه آن با وضعیت ایران

سال انتشار:

1386

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

2,561

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RTC09_002

تاریخ نمایه سازی: 17 فروردین 1386

چکیده مقاله:

در این مقاله ابتدا به تعریف انواع سوانح ریلی و سـپس علـل و شـدت سـوانح بـر اسـاس تعـاریف بـین المللـی راه آهـن(UIC) پرداخته شده و در ادامه آمار انواع سوانح ریلی درچندکشور توسعه یافته و همچنین ایـران بررسـی گردیـده و در نهایت نیز مقایسه ای بین این نوع سوانح در کشورها و سوانح ریلی ایران بر اساس تحلیل هـای لازم انجـام گردیـده است . در این خصوص کشورهای آمریکا، کانادا و انگلستان به عنوان کشورهای توسعه یافته برگزیده شده اند

نویسندگان

نصیربرادران رحمانیان
نصیر برادران رحمانیان

کارشناس ارشد پژوهشی بخش ایمنی ، پژوهشکده حمل و نقل

حسینروزیخواه
حسین روزیخواه

کارشناس ارشد پژوهشی بخش ایمنی ، پژوهشکده حمل و نقل

شاهینشعبانی
شاهین شعبانی

عضو هیات علمی بخش ایمنی پژوهشکده حمل و نقل