بررسی عملکرد موج شکن های شناور شیب دار با استفاده از مدل فیزیکی

سال انتشار: 1379
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,670

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOPMAS04_063

تاریخ نمایه سازی: 28 آبان 1384

چکیده مقاله:

در این تحقیق بیش از 80 آزمایش بر روی موج شکن شناور شیب دار انجام شده است.پژوهش حاضر با استفاده از روش مدل فیزیکی در فلوم موج مرکز تحقیقات حفاظت خلک و آبخیزدلری وزارت جهادسازندگی انجام شده است. کلیه آزمایشها با استفاده از امواج منظم انجام شده اند. در این آزمایشها اثر ارتفاع و پریود موج و نیز زاویه شیب سازه بر ضریب عبور موج از سازه مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد موج شکن شناور شیب دار با محدوده ای از ارتفاعهای موج تابشی، پریودهای 8،6،4 و 10ثانیه و سه زاوبه شیب 14،13/5 و 14/5 درجه مورد بررسی قرار گرفته است.

نویسندگان

محمدرضا سهیلی صادقی

عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامی

وحید چگینی

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

محمد سعید سنجانی

عضو هیئت علمی مهندسی دریای شرکت جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری