نقش پرولین در افزایش تحمل به شوری در گندم دوروم ( Triticum turgidum L. )

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 327

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NABATAT09_796

تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1393

چکیده مقاله:

بررسی اثرات شوری بر روی محتوای پرولین در برگ هفت ژنوتیپ گندم دوروم جمع آوری شده ار منطقه خاورمیانه رشد یافته درغلظت های مختلف نمک کلرور سدیم بمیزان صفر 50، 100،و 150 میلی مولار در مرحله رویشی تحت شرایط هیدرو پونیک نشان می دهد که ژنوتیپ Syria-R و ژنوتیپ Syria-M از تحمل بیشتری نسبت به شوری در مقایسه با سایر ژنوتیپ های مورد بررسی برخوردار است و به نظر می رسد که تحمل به شوری در آن ها با محتوای بالای پرولین آن همبستگی کامل دارد و احتمالا می تواند از استرا تژی تجمع پر ولین در تحمل به نمک استفاده کند.

نویسندگان

محمدرضا هادی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران‐ گروه تخصصی زیست شناسی,

نیره اعظم خوش خلق سیما

پژوهشکده تحقیقات بیو تکنولوژی کشاورزی ایران

رمضانعلی خاوری نژاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران‐ گروه تخصصی زیست شناسی

سید مجتبی خیام نکوئی

پژوهشکده تحقیقات بیو تکنولوژی کشاورزی ایران