تحلیل سیستم مدیریت دانایی با استفاده از رویکرد فناوری و رویکرد منابع انسانی

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 752

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TD-9-35_004

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1393

چکیده مقاله:

در عصر حاضر که دوران رشد و تغییرات سریع و همچنین بهره برداری از فناوری است رویکرد جدیدی در اقتصاد و مدیریت ظهور پیدا کرده که توجه ویژه ای به منابع دانایی نسبت به دیگر منابع سازمانی دارد. در این نگرش به دو نوع منبع توجه ویژه ای شده است، یکی منابع سیستمی و فناوری و دیگری منابع انسانی. نوع نگرش به این دو نوع منبع منجر به دوگونه نگاه متفاوت به مدیریت دانایی می شود، یکی نگاه فناوری و دیگری نگاه انسانی. در بررسی علت عدم موفقیت غالب پروژه های مدیریت دانایی از این چشم انداز که دو رویکرد مدیریت منابع انسانی و رویکرد منابع فناوری در سازمان های دانایی محور را به طور جداگانه مورد بررسی قرار دهیم و بااین نگرش به دلیل عدم موفقیت سازمانها در پروژه های مدیریت دانایی و شناسایی اهمیت این رویکردها در موفقیت فرایند مدیریت دانایی بپردازیم این تحقیق انجام شد. در تحقیق نمونه ها در ادبیات دریافتیم که نمی توان فناوری و فواید آن را نادیده گرفت اما در عین حال برای رهایی از خشک و رسمی بودن محیط سازمان ها و صنعت بایستی مدیریت منابع دانایی غیر فناورانه (انسانی) را در راس امور مدیریت در سازمان قرار داد. برای اینکه هم بتوان از مزایای فناوری استفاده کرده و از مضرات آن در ایجاد روحی خشک در شرکت ها متضرر نبود باید مدیریت منابع دانایی سازمان به نوع فناوری که در همکاری با منابع انسانی در فرایند مدیریت دانایی باشد توجه داشته باشد و فناوری در تقابل با منابع انسانی نباشد. در تحقیقات انجام شده و مطالعات صورت گرفته نوع فناوری ارتباطات و اطلاعات نوع فناوری است که با زیرساخت های شبکه ای (اکسترانت اینترانت و اینترنت) میتواند محیطی مناسب را برای مدیریت منابع انسانی فراهم کند.

نویسندگان

ساره خزائلی

کارشناس ارشد صنایع دانشگاه تربیت مدرس

نداسادات خواسته

کارشناس ارشد صنایع دانشگاه تربیت مدرس

امیر البدوی

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس