مشخصات جبهه آلودگی، اختلاط و ترقیق نهایی در تخلیه سطحی فاضلابهای سنگین به آبهای ساکن

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 646

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WWJ-23-81_001

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1393

چکیده مقاله:

تخلیه فاضلابهای شهری و صنعتی در پیکره های آبی از طریق تخلیه کننده های دریایی از روشهای معمول در دفع پسابهای تولیدی در مناطق ساحلی محسوب می گردد. تخلیه کننده های دریایی با تشدید فرایند اختلاط در فاصله محدودی از جلوی تخلیه کننده، غلظت آلاینده ها را تا حد تحمل محیط پذیرنده، پایین آورده و تخلیه پیوسته فاضلاب در محیط دریا را ممکن می سازند. طی سالیان اخیر به واسطه توسعه روزافزون نمک زداهای ساحلی، تولید و تخلیه سطحی فاضلابهای شور و سنگین در دریا، به طور چشمگیری افزایش یافته است. در این تحقیق تخلیه سطحی جریان های سنگین خروجی از کانال مستطیلی از طریق شبیه سازی آزمایشگاهی آن در محیط های ساکن مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. موقعیت نقطه شیرجه، نقطه برخورد جریان با بستر و موقعیت نقطه دستیابی جریان به ترقیق نهایی خود در محیط از جمله پارامترهایی هستند که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین از طریق جانمایی تعدادی حسگر هدایت الکتریکی در مجاورت بستر، میزان ترقیق جریان در نقطه برخورد و ترقیق نهایی آن در مجاورت بستر برآورد و نتایج آن در قالب مجموعه ای از نمودارهای بی بعد ارائه گردید. نتایج به دست آمده بیانگر رابطه مستقیم مشخصات جریان با عمق محیط و شارهای اولیه جریان خروجی است.

کلیدواژه ها:

تخلیه سطحی ، تخلیه کننده های دریایی ، شناروی منفی ، اختلاط ، جت ، پلوم

نویسندگان

عزیز عباسی

دانشجوی دکترای آب و محیط زیست، دانشکده عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

محسن سعیدی

دانشیار گروه آب و محیط زیست، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

ناصر حاجی زاده ذاکر

دانشیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

حسین خیرخواه گیلده

دانشجوی کارشناسی عمران، دانشکده عمران،دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران